بررسی اثر دو فرمولاسیون نانوسیلیکا بر جوانه زنی بذرهای حبوبات آلوده به سوسک چهار نقطه ای حبوبات

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 256

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NSBDIAE05_179

تاریخ نمایه سازی: 18 خرداد 1400

چکیده مقاله:

سوسک چهار نقطه ای حبوبات (.Callosobruchus maculatus (Fیکی از آفات اصلی حبوبات در مزرعه و انبار می باشد. با توجه به اثرات نامطلوب حشره کش های شیمیایی و سموم تدخینی، سعی در جایگزینی این ترکیبات با مواد کم خطر می باشد. بنابراین در این تحقیق کارآیی دو فرمولاسیون نانوسیلیکا ®Nanosay وA erosil علیه سوسک چهار نقطه ای حبوبات بررسی شد. بذرهای حبوبات شامل ماش سیاه، لوبیا چشم بلبلی، ماش سبز، نخود و عدس با غلظتهای ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ میلی گرم بر کیلوگرم از هر دو فرمولاسیون تیمار شدند. درصد جوانه زنی بذرهای تیمار شده ۶ ماه پس از انبارداری محاسبه شد. نتایج نشان داد که فرمولاسیون های نانوسیلیکا تاثیر مخربی بر جوانه زنی نداشتند

کلیدواژه ها:

سوسک چهار نقطه ای حبوبات ، نانوسیلیکا ، حبوبات ، آلودگی ، مدیریت تلفیقی

نویسندگان

رقیه یوسف نژادایرانی

دانشجوی دکتری سابق دانشگاه ارومیه- استادیار حشرهشناسی کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، مرکز آموزش عالی غیرانتفاعی آفاق ارومیه

یونس کریم پور

دانشیار حشرهشناسی کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

معصومه ضیایی

دانشیار حشرهشناسی کشاورزی، گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز