روش ملی طرح مخلوط بتن (ویرایش سوم)

رده بندی دیویی: 666/893
شابک: 978-600-113-198-1
رده بندی کنگره: 1396 94ر/439 TA
شماره کتابشناسی ملی: 5324659
شناسه ملی سند علمی: R-1224476
تاریخ درج در سایت: 12 خرداد 1400
سال انتشار: 1397
تعداد صفحه: 78
زبان: فارسی
دسته بندی علمی:
مشاهده: 4,428

فایل این کتاب در 78 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

چکیده کتاب:

از آنجا که علاقمندان به طرح مخلوط بتن، از ابتدای انتشار روش ملی طرح مخلوط بتن در سال ۱۳۸۶ ، توجه ویژه ای به این روش داشتند و احساس می کردند این روش می تواند کاستی های موجود سایر روش ها را در ایران برطرف نماید، همواره در مجامع مختلف و یا بصورت گوناگون، نقدها و پیشنهادهای خود را مطرح می کردند. هم چنین برخی از اساتید و دست اندرکاران صنعت بتن، اشکالاتی را بصورت مکتوب در اختیار قرار دادند. در ابتدا قرار شد این نقایص و اشکالات برطرف شود اما در ادامه کار کمیته تخصصی بخش فناوری بتن مرکز تصمیم گرفت که با توجه به عدم انتشار ر اهنمای روش ملی طرح مخلوط، اصلاحات و تغییرات جدی در این روش انجام شود. تغییرات و اصلاحات موجود، در ابتدا از دامنه کاربرد این روش آغاز شد. اصلاح در تعاریف، شماره استانداردها و توضیحات موجود از جمله تغییرات به شمار می رود. تغییر در گام های طرح مخلوط، ارائه منحنی های رابطه w/c و مقاومت فشاری بتن حاوی افزودنی های روان کننده، تغییر در توضیحات منحنی های تعیین مقدار آب آزاد، اصلاحات جدی در رابطه تعیین مقدار سنگدانه بتن و توضیحات آن، محاسبه جرم مخصوص بتن تازه و مقادیر آب کل و سنگدانه خشک طرح، اختصاص یک بخش به طرح مخلوط بتن حبابدار و بتن های حاوی مواد مکمل (جایگزین ) سیمان، توضیح گسترده تر درباره تاثیر حباب هوا در مقاومت فشاری و آب آزاد بتن و ارایه بازه های تاثیر به جای ذکر یک عدد ثابت، توضیح بیشتر درباره ضریب موثر k و ارایه مقادیر مختلف برای مواد جایگزین سیمان و پرهیز از ارایه یک ضریب ثابت، ارایه توضیحات گسترده تر درباره نقش مواد جایگزین سیمان در اعمال محدودیت های دوام و مقدار آب آزاد بتن، ارایه توضیحات مبسوط و اختصاص یک بخش به ساخت مخلوط آزمایشی و
اصلاح طرح مخلوط بتن و در نهایت افزودن مطلبی تحت عنوان ارایه طرح مخلوط نهایی بتن، از جمله مواردی است که در تجدید نظر اول بدان پرداخته شده است. بهرحال بهتر است این  روش را به همراه راهنمای مربوطه و نرم افزار محاسباتی بکار گرفت. امیدواریم اساتید، دانشجویان و سایر کاربران و منتقدان این روش، نقطه نظرات خود را برای اصلاح این نوشته، اعلام نمایند تا موجب پویایی هر چه بیشتر این روش شوند.

فهرست مطالب کتاب

عنوان صفحه
۱. بخش اول: مقدمه 
۱-۱ علامات اختصاری
۲-۱ کلیات 
۳-۱ دامنه کاربرد 
۲. بخش دوم: مبانی طرح
۱-۲ کلیات 
۲-۲ حاشیه ایمنی مقاومت
۳-۲ روانی
۴-۲ آب آزاد، آب کل،آب مصرفی (ساخت)
۵-۲ نوع سنگدانه ها 
۶-۲ دانه بندی سنگدانه 
۷-۲ سیمان 
۸-۲ شرایط عمل آوری و سن آزمایش
۹-۲ دوام 
۳. بخش سوم: تعیین انحراف معیارو مقاومت فشاری متوسط (هدف) برای طرح مخلوط بتن
۱-۳ مقدمه
۲-۳ مقاومت فشاری متوسط (مقاومت هدف) برای طرح مخلوط بتن
۳-۳ تعیین انحراف معیار
۱-۳-۳ محاسبه انحراف معیار براساس نتایج آماری پروژه های قبلی یا مشابه
۲-۳-۳ تعیین انحراف معیار درصورت عدم دسترسی به اطلاعات آماری
۴-۳ تعیین مقاومت هدف طرح بدون داشتن هرگونه اطلاعات
۴. بخش چهارم: روش طرح مخلوط 
۱-۴ مقدمه
۲-۴ گام اول- انتخاب محدوده منحنی مخلوط سنگدانه و تعیین سهم سنگدانه های بتن

۳-۴ گام دوم - تعیین نسبت آب به سیمان
۴-۴ گام سوم- تعیین مقدار آب آزاد بتن
۵-۴ گام چهارم– تعیین مقدار سیمان بتن
۶-۴ گام پنجم– تعیین مقدار سنگدانه بتن
۷-۴ تعیین جرم یک متر مکعب بتن متراکم تازه (به صورت محاسباتی) 
۸-۴ ارائه نتایج طرح مخلوط اولیه 
۵. بخش پنچم: طرح مخلوط بتن حبابزایی شده و بتن های حاوی مواد جایگزین سیمان 
۱-۵ طرح مخلوط بتن حبابزایی شده
۱-۱-۵ کلیات
۲-۱-۵ تاثیرهوای عمدی بر دانه بندی مخلوط سنگدانه و سهم سنگدانه ریز 
۳-۱-۵ تاثیر هوای عمدی بر مقاومت فشاری بتن و نسبت آب به سیمان
۴-۱-۵ نقش حباب هوای عمدی در مقدار آب آزاد بتن 
۲-۵ طرح مخلوط بتن حاوی مواد جایگزین سیمان 
 ۱-۲-۵ نقش مواد جایگزین سیمان در مقاومت فشاری بتن و تعیین نسبت آب به سیمان
۲-۲-۵ نقش مواد افزودنی پودری معدنی جایگزین سیمان در اعمال محدودیت حداقل عیار مواد سیمانی ودوام 
۳-۲-۵ نقش مواد افزودنی پودری معدنی جایگزین سیمان در کارآیی و مقدار آب آزاد طرح مخلو ط 
۴-۲-۵ نقش مواد افزودنی پودری معدنی در هوای عمدی ایجاد شده
۵-۲-۵ نقش مواد افزودنی پودری معدنی در تعیین سهم سنگدانه های بتن
۶. بخش ششم: ساخت مخلوط آزمایشی و اصلاح طرح مخلوط بتن
۱-۶ مقدمه
۲-۶ ساخت مخلوط آزمون آزمایشگاهی
۳-۶ انجام آزمایش های لازم روی مخلوط آزمون در آزمایشگاه
۴-۶ اصلاح (تعدیل) طرح مخلوط اولیه 
۵-۶ ارائه طرح مخلوط نهایی بتن 

نمایش کامل متن