رابطه گرایش به قاچاق کالا و نقش تجانس فرهنگی در تقویت فرهنگ سودآوری و تضعیف فرهنگ کار

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 273

فایل این مقاله در 31 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_FARH-9-4_007

تاریخ نمایه سازی: 12 خرداد 1400

چکیده مقاله:

اگرچه عواملی اصلی ایجاد پدیده قاچاق را باید در بخش تجاری و بازرگانی جستجو کرد؛ ولی همین عوامل ریشه های عمیق فرهنگی دارد که شناسایی این عوامل می تواند به ریشه یابی قاچاق و حل بنیانی این پدیده کمک شایانی کند. پژوهش حاضر در رابطه با گرایش به قاچاق کالا و فرهنگ سودآوری و تضعیف فرهنگ کار با تجانس فرهنگی (شهرهای مرزی استان کرمانشاه) به شکل مدل معادلات ساختاری انجام شده است. طرح پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف موردنظر، از نوع تحقیقات پیمایشی (توصیفی) از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش نیز کلیه ساکنین شهرستان های مرزی کرمانشاه می باشد که از سال ۱۳۹۷ تا سال ۱۳۹۸ در شهرهای مرزی درگیر با گرایش به قاچاق بوده اند. از طریق از فرمول کوکران برای تعیین حجم نمونه برای جامعه ای مورد مطالعه تعداد نمونه قابل قبول برابر با ۳۸۵ نفر شدند. این تعداد نمونه به شیوه نمونه گیری اتفاقی انتخاب شدند. جهت بررسی هدف اصلی پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از دو نرم افزار آماری SPSS و نرم افزار مدل سازی لیزرل استفاده شده است. طبق شاخص های برازش به دست آمده، مشخص شد که مدل تدوین شده از برازش مناسبی برخورداراست. تجانس فرهنگی برافزایش گرایش به قاچاق کالا تاثیر معنی داری دارد. بدین معنا که تجانس فرهنگی توانسته است بین فرهنگ سودآوری و تضعیف فرهنگ کار نقش میانجی گری خود را به طور معنی داری ایفا کند. بیشترین ضریب تاثیر مسیر مربوط به فرهنگ سودآوری (ضریب مسیر=۶۸/۰) و تجانس فرهنگی بین دو مرز (ضریب مسیر=۷۱/۰) می باشد. میزان شاخص RMSEA در حد استاندارداست .

کلیدواژه ها:

نویسندگان

برومند میرزایی پور

گروه جامعه شناسی، واحدتهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

سروش فتحی

گروه جامعه شناسی، د واحد تهران غرب ،انشگاه آزاد اسلامی،تهران ، ایران

طهمورث شیری

گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران ،ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آرمند، محمدعلی؛ رسولی نژاد، سید پویا (۱۳۹۴) بررسی رابطه سبک ...
 • احمدی، حمید (۱۳۷۹) قومیت و قوم گرایی در ایران، افسانه ...
 • پژویان، جمشید؛ مداح، مجید (۱۳۸۵) بررسی اقتصادی قاچاق در ایران، ...
 • پوران، رضا (۱۳۸۸) بررسی علل و آثار و پیامدهای اقتصادی ...
 • پییر بوردیو (۱۳۸۰) ترجمه مرتضی مودی ها، انتشارات، نی، تهران. ...
 • تاری، فتح الله؛ غلامی باغی، سعید ( ۱۳۸۹) تاثیر متقابل ...
 • دهدشتی شاهرخ، زهره؛ قاسمی، حسن؛ سیفی، ابوالفضل (۱۳۸۹) تاثیر کشورگرایی ...
 • راموز، ادریس؛ شعاعی، رضا (۱۳۹۷) بررسی پیامدهای قاچاق کالا و ...
 • ربانی خوراسگانی، رسول؛ رستگار، یاسر (۱۳۸۷) جوان، سبک زندگی و ...
 • سازمان جمع آوری اموال تملیکی، استان کرمانشاه،۱۳۹۸، صص ۲- ۱. ...
 • عزتی، عزت الله؛ میرزایی پور،هوشنگ (۱۳۹۰) بررسی مناطق مرزی استان ...
 • کرسول، جان؛ کالرک، ویکی پالنو (۱۳۹۰) روشهای پژوهش ترکیبی. ترجمه ...
 • کهنه پوشی، سید هادی؛ شایان، حمید (۱۳۹۱) بررسی تاثیرات اقتصادی ...
 • نوری، جعفر (۱۳۸۵) پیامدهای اقتصادی و راهکارهای کنترلی پدیده قاچاق، ...
 • هومن، حیدرعلی (۱۳۸۴) مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از ...
 • Bradbury, S, L. (۲۰۱۰) an assessment of the free and ...
 • Monjon, S. and Quirion, P. (۲۰۱۰) How to design a ...
 • Newman I, Lim J, Pineda F. (۲۰۱۳) Content Validity Using ...
 • Tamura, Y. (۲۰۱۰). Migrant smuggling. Journal of public economics, ۹۴(۷-۸), ...
 • نمایش کامل مراجع