تعیین رابطه بین رعایت پروتکل های بهداشتی با دانش کرونا، راهبردهای مقابله ای، سلامت روان و استرس بیماری کووید- ۱۹ (کرونا ویروس ۱۹)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 5,514

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

COVIDCING01_133

تاریخ نمایه سازی: 11 خرداد 1400

چکیده مقاله:

زمینه مساله: در وضعیت پرمخاطره فعلی، یکی از مهم ترین عوامل استرس مربوط به بیماری کرونا است. هر یک ازما برای کاهش استرس دست به اقداماتی می زنیم که این اقدامات سبک های مقابله ای ما را می سازند. سبک هایمقابله ای یکی از سازه های مطرح در زمینه بهزیستی روانشناختی است. با توجه به ناشناخته بودن، تسریع انتشار و عدمقطعیت پیشرفت اپیدمی و مدت زمان آن به نظر می رسد رعایت پروتکل های بهداشتی در اولویت باشد.هدف: این پژوهش به منظور تعیین رابطه بین رعایت پروتکل های بهداشتی با دانش کرونا، راهبردهایمقابله ای، سلامت روان و استرس بیماری کووید- ۱۹ انجام شد.روش: برای این مطالعه ۵۵۳ نفر از دانشجویان تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به شیوه نمونهگیری در دسترس و از طریق اطلاع رسانی در فضای مجازی و با بهره مندی از ظرفیت سامانه اینترنتی پرسلاین (porsline) انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز وموس و پرسشنامه سنجش آگاهی و نگرش درباره کرونا است.یافته ها: با توجه به ضرایب همبستگی (پیرسون) شاخص رعایت بهداشت با متغیرهای اصلی پژوهش، بیشترینهمبستگی مشاهده شده با مکانیزم های مقابله ای مساله مدار است و با دانش پیشگیری در مورد کرونا، بهزیستیروان شناختی و پریشانی روان شناختی معنادار نیست. بیشترین همبستگی مشاهده شده بین استرس بیماری باپریشانی روانشناختی است و با دانش پیشگیری در مورد کرونا و مکانیزم های مقابله ای هیجان مدار معنادار نیست.بین دانش در مورد بیماری کرونا با هیچ یک از متغیرهای اصلی پژوهش معنادار نیست.نتیجه گیری: افرادی که استرس بیشتری از ابتلا به کرونا دارند، افرادی که مکانیزم مقابله ای مساله مداربالاتری دارند و افرادی که مکانیزم های مقابله ای هیجان مدار کمتری دارند، پروتکل های بهداشتی را بیشتر رعایت می کنند.

نویسندگان

حمید یعقوبی

دانشیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه شاهد

منصوره السادات صادقی

دانشیار روانشناسی پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی

حمید پیروی

رییس مرکز مشاوره دانشگاه تهران

مسعود ظفر

مددکار اجتماعی مرکز مشاوره دانشگاه شاهد

مهدیه موسی الرضایی

کارشناسی ارشد روانشناس بالینی، دانشگاه علوم و تحقیقات