بررسی اثر میزان انحناء در عملکرد دیوار برشی بتنی قوس داردر برابر بارهای دینامیکی

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 352

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

UACECONF01_030

تاریخ نمایه سازی: 5 خرداد 1400

چکیده مقاله:

یکی از بخشهای مهم در مهندسی سازه، طراحی در برابر بارهای دینامیکی است که با توجه به شدت زیاد و وابستگی به زمان اثرات مخربی بر روی سازه ها دارند . از جمله بارهای دینامیکی مهم، بار زلزله و بار باد میباشد و در سالهای اخیر نیز بحث بارهای انفجاری با ارائه مبحث ۲۱ مقررات ملی ساختمان مورد توجه قرار گرفته است. سازه های بتنی همواره عملکرد بهتری در برابر انفجار نشان داده و همواره در سازه های مقاوم در برابر انفجار همانند پناهگاه های پیش ساخته از بتن استفاده شده است. برای کاهش اثرات بارهای جانبی در سازه های بتنی یکی از راهکارها استفاده از دیوار برشی بتنی است و با توجه به تحقیقات انجام شده ایجاد قوس در سطح میتواند اثر کاهشی بر روی خرابی های ناشی از انفجار داشته باشد. لذا در این تحقیق با استفاده از نرم افزار آباکوس ۴ حالت مختلف دیوار برشی قوس دار مدلسازی، تحلیل و مقایسه شده و مشخص گردید با افزایش قوس خرابی های ناشی از انفجار کاهش یافته است.

کلیدواژه ها:

دیوار برشی بتنی قوس دار ، انفجار ، پدافند غیرعامل ، اثر انحناء

نویسندگان

محمد معمارافتخاری

مدرس گروه عمران دانشگاه غیرانتفاعی زاگرس

محمدامین کدیور

مدرس گروه عمران دانشگاه غیرانتفاعی زاگرس

اشکان داوودیان

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه دانشگاه غیرانتفاعی زاگرس