محمد معمار افتخاری

Mohammad Memar Eftekhary

دانشجوی دکتری تخصصی عمران سازه

Researcher ID: (94205)

16
2
2
1
4
1

مقالات کنفرانسهای داخلی

تالیفات

  • کتاب بررسی و طرح راه پله های بتنی در برابر انفجار (انتشارات ارشدان) - 1399 - فارسی
  • کتاب راهبردهای پدافند غیرعامل (انتشارات پشتیبان) - 1397 - فارسی

تحصیلات تخصصی

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه تدریس در دانشگاه زاگرس کرمانشاه (تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در دانشگاه فنی شماره یک کرمانشاه (تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه (تاکنون)
  • سابقه کار دانشگاهی در آموزشگاه فنی و حرفه ای نخبگان (تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • کسب "مقام اول" قابلیت های ویژه مسابقات شناور های هوشمند دانشگاه شریف در جشنواره ملی دریا (1396)