بررسی میزان بهره مندی و رضایت از رسانه های ارتباط جمعی در بین خانواده¬های پرسنل شهرداری مبارکه

سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 442

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LPHCONF01_068

تاریخ نمایه سازی: 2 خرداد 1400

چکیده مقاله:

هدف پژوهش اخیر بررسی میزان بهره مندی و رضایت از رسانه های ارتباط جمعی در بین خانواده های پرسنل شهرداری مبارکه بود. این پژوهش از نوع توصیفی پس از وقوع و روش آن کمی و میدانی و بر اساس الگوی پیمایشی صورت گرفته است. همچنین ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. پاسخگویان معتقدند که اعتبار خبری رسانه های خارجی (۵۹ درصد) بیش از دو برابر رسانه های داخلی (۲۴ درصد) است. همچنین اعتماد آنان از لحاظ خبری به تلویزیون های خارجی و سپس وب سایت های خبری برون مرزی بیشتر از سایر رسانه هاست و به طور کلی از این نظر رسانه های خارجی (۵۶ درصد) بیش از دو برابر رسانه های داخلی (حدود ۲۶ درصد) نقش دارند. بر طبق نتایج به دست آمده: مهمترین دلیل پاسخگویان برای بیشترین استفاده شان از یک رسانه خاص (اینترنت) کسب اخبار روز است. و مهمترین دلیل شان برای کمترین استفاده از یک رسانه (رادیوی خارجی) نداشتن اعتماد به محتوا و منابع آن وسیله است. به علاوه این که ایجاد انگیزه برای تفکر بیشتر مهمترین عامل کسب حداکثر رضایتشان از یک وسیله (اینترنت) است که تقویت ارزش های مذهبی و اعتقادی از نظر آنها برای کسب نهایت رضایت بیاهمیت ترین عامل بیان شده است.

کلیدواژه ها:

بهره مندی ، رضایت ، رسانه های ارتباط جمعی.

نویسندگان

حسین ابوطالبی کرکوندی

کارشناس روابط عمومی شهرداری مبارکه اصفهان