حذف نیترات از آب های سطحی به کمک غشاهای نانوفیلتراسیون اصلاح سطحی شده در حضور بیوپلیمر کاپاکاراگینان

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 347

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IRCCE08_010

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

در سال های اخیر صنعت آب آشامیدنی با مشکلات فزاینده ای در تصفیه آب های زیرزمینی برای تولید آب آشامیدنی روبرو شده است. منابع آب زیرزمینی اغلب به سموم مختلف از جمله آفت کش ها آلوده می شوند و منجر به افزایش غلظت یون نیترات موجود در آب می گردند. بنابراین استفاده از روش های کارآمد در راستای تصفیه این منابع آبی یکی از مسائل مهم مربوط به محیط زیست می باشد که در این میان می توان از نانوفیلتراسیون به عنوان یکی از شیوه های موثر جهت حذف آلاینده ها استفاده نمود. در پژوهش پیش رو، به منظور ساخت غشای نانوفیلتراسیون به روش پلیمریزاسیون بین سطحی از مونومر پیپرازین در فاز آبی و مونومر تولوئن دی ایزوسیانات در فاز آلی استفاده گردید. همچنین جهت افزایش میزان آب دوستی سطح غشا و ایجاد بار سطحی منفی برروی آن و در نتیجه بهبود عملکرد غشای نهایی در حذف آلاینده های آنیونی از بیوپلیمر کاپاکاراگینان در فرآیند اصلاح غشا بهره برده شد. پس از ساخت غشاهای نانوفیلتراسیون با مقادیر بهینه، دو نوع غشای بدون کاپاکاراگینان و غشای دارای این ماده افزودنی برای حذف نیترات از آب مورد تست قرار گرفتند. نتایج نشان داد حضور کاپاکاراگینان موجب افزایش آب دوستی سطح غشا و در نهایت بیشتر شدن شار عبوری از غشا در عین حال ثابت ماندن میزان احتباس یون گردیده است. در پایان نتایج حاصل از اندازه گیری زاویه تماس افزایش آب دوستی سطح غشا را در حضور کاپاکاراگینان تایید کرد و ایجاد بار سطحی منفی با اندازه گیری پتانسیل زتا اثبات گردید.

نویسندگان

احمد اکبری

احمد اکبری، دکترای تخصصی مهندسی نساجی، عضو هیات علمی دانشگاه کاشان

سمانه زینلی

سمانه زینلی، کارشناسی ارشد مهندسی شیمی - نانوفناوری، دانشگاه کاشان