تغییرات بهره و عدد نویز در پیش تقویت کننده EDFA و بهینه سازی آن برای پمپ های ۹۸۰QP و ۱۴۸۰QP

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 434

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

KAUCEE02_214

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

با توجه به پیشرفت علم و نیاز بشر به مخابرات راه دور، این شاخه از علم همواره با مقوله ی تلفات و تضعیف سیگنال در مسیر ارسال همراه بوده است. پیش تقویت کننده ها به عنوان قسمتی از گیرنده به منظور تشخیص بهتر سیگنال در گیرنده، باعث کاهش نویز و افزایش بهره ی سیگنال دریافتی میشود. پیش تقویت کننده فیبر آلاییده اربیوم، یکی از کارآمدترین پیش تقویت کنندها از نظر پهنای باند و ظرفیت ارسال اطلاعات است. یکی از ایرادات اساسی شناسایی سیگنال در گیرنده های مخابراتی در فواصل طولانی، اثر نویز بر روی سیگنال ارسالی و همچنین تضعیف سیگنال در مسیر انتقال میباشد. هدف از این مقاله بررسی میزان بهره و عدد نویز در دو طول موج پمپ ۱۴۸۰QP و ۹۸۰QP در پیش تقویت کننده است که به ازای طول موج های مختلف سیگنال ورودی ، برای دستیابی به حداکثر کارایی پیش تقویت کننده مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از نرم افزار OptiSystem برای بهینه سازی عوامل مذکور استفاده شده است. پس از بررسی طول موج های مختلف سیگنال ورودی در بازه ی طول موجهای EDFA به ازای طول موج ورودی ۱۵۳۰QP و طول موج پمپ ۹۸۰QP بهترین عملکرد نسبت به طول فیبر از نظر بهره و عدد نویز حاصل شد.

نویسندگان

الیاس پایدار

دانشجو ارشد مخابرات سیستم دانشگاه صنعتی قوچان

محدثه نظری

دانشجو ارشد مخابرات سیستم دانشگاه صنعتی قوچان

سیدحسین کاظمی ریابی

استادیار گروه برق و مخابرات دانشگاه صنعتی قوچان