بررسی آسیب های اجتماعی و آثار ناشی از حاشیه نشینی در کلان شهرها

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 366

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

AUPS01_016

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

حاشیه نشینی پدیده ای شهری است که با توجه به رشد سریع جمعیت، باعث افزایش مادی گرائی و بزهکاری می گردد. به دنبالافزایش بیرویه ی جمعیت و تمایل افراد به زندگی در شهرها، مهاجرت های روستا- شهری شکل گرفته و گسترش یافته است.این امر باعث برهم زدن توازن شهری و اسکان افراد در مناطق حاشیه ای شهرها شده است. از انجایی که نقاط پیرامون شهربهترین مکان برای شکل گیری ناهنجاری های اجتماعی و ارتکاب جرم می باشد، این موضوع مورد توجه قرار گرفته است. حاشیهنشینی در شهر های بزرگ چالشی برای نظام تصمیم گیری است که حاصل آن نیاز به تامین مسکن جوامع بشری بالاخصمهاجرت روستاییان و مردم شهرهای کوچک به کلان شهرها می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی می باشد که با استفادهاز مطالعات کتابخانه ای به بررسی موضوع حاشیه نشینی در چهار کلان شهر کشور و آسیب های اجتماعی آن و علل به وجودآمدن و تاثیرات حاشیه نشینی بر ناهنجاری های اجتماعی با استفاده از رویکردهای کیفی پرداخته ایم. نتایج این بررسی نشانمی دهد که دلایلی مانند فقر، بیکاری، جنگ و مهاجرت باعث به وجود آمدن پدیده ی حاشیه نشینی و به دنبال آن ارتکاب جرایمو ناهنجاری های مختلف در این کلان شهرها بوده است در آخر در جهت بهبود وضعیت ساکنین حاشیه نشین این کلانشهر هاراهکار هایی ارائه می شود.

نویسندگان

پریسا مشکسار

استادیارگروه شهرسازی موسسه آموزش عالی آپادانا

اردلان افلاکی

استادیار گروه شهرسازی موسسه آموزش عالی آپادانا

محمدرضا شهریاری

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری موسسه آموزش عالی آپادانا