طیف پاسخ زلزلههای میدان نزدیک با احتساب اثر محتوای فرکانسی بر رفتار خاکCH/SC با ملاحظه سرعت موج برشی صحرایی و آزمایشگاهی

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 313

فایل این مقاله در 30 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEG-13-4_001

تاریخ نمایه سازی: 10 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

در تحلیل خطی معادل یکبعدی که بهطور وسیع در برآورد اثر شرایط محلی ساختگاه بهکار میرود، عموما رفتار خاک مستقل از فرکانس بارگذاری زلزله فرض می­شود. این در حالی است که مدول برشی (G) و نسبت میرایی (D)، متاثر از فرکانس بارگذاریند. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل خطی معادل، طیف پاسخ شتاب در سه سطح خطر (PGA=۰.۱g, ۰.۳۵g, ۱g) برای دو ستون خاک CH/SC بهارتفاع ۳۰ و ۶۰ متری تحت اثر مولفه­های هشت رکورد زلزله میدان نزدیک استخراج شده است. علاوه بر منحنی­های رفتاری متداول، در مدلسازی رفتار خاک از منحنی­های رفتاری مستخرج از روش آزمون مشخصات دینامیکی تحت اثر فرکانس­های بارگذاری ۵/۰، ۱، ۲، ۵ و Hz ۱۰ و در سطوح تنش محدودکننده ۱، ۲ و  ۵ نیز استفاده شده است. طی انجام ۱۷۲۸ تحلیل خطی معادل، مقادیر طیف پاسخ شتاب، ضریب بزرگنمایی طیف و نسبت شتاب طیفی استخراج شده است. براساس نتایج حاصل، ملحوظ کردن اثر فرکانس بارگذاری در منحنی رفتاری مصالح بر مقدار پاسخ شتاب طیفی، نسبت شتاب طیفی و ضریب شکل طیف موثر است. در هر دو حالت ستون خاک ۳۰ و ۶۰ متری، افزایش فرکانس بارگذاری منجر به کاهش نسبت شتاب طیفی و متوسط ضریب بزرگنمایی طیف، خصوصا در دورههای کوتاه می­شود. مقایسه متوسط ضریب شکل حاصل از تحلیل­ها با، ضریب شکل (B) طیف طرح استاندارد ۲۸۰۰ نشان می­دهد که بهمنظور احتساب اثر فرکانس غالب زلزله­های میدان نزدیک لازم است در خاک نوع و مقدار  طیف طرح استاندارد ۲۸۰۰ ایران بهترتیب به مقدار ۵/۰ و ۱ ثانیه افزایش یابد.   

نویسندگان

عطا آقایی آرایی

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

ناهید عطارچیان

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

احمد رضا قدرتی قزاانی

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

حسین حداد

دانشگاه تکنولوژی سیدنی

امیر سعید سلامت

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

حسین حسنی

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Idriss I. M., Seed H. B., "Seismic response of horizontal ...
 • Idriss I. M., "Response of soft soil sites during earthquakes. ...
 • Sugito M., Goda H., Masuda T., "Frequency-dependent equ-linearized technique for ...
 • Sugito M., "Frequency-dependent equivalent strain for equi-linearized technique. Proceedings of ...
 • Yoshida N., Kobayashi S., Suetomi I., Miura K., "Equivalent linear ...
 • Assimaki D., Kausel E., "An equivalent linear algorithm with frequency ...
 • Zhang J., Andrus R., Juang C. H., "Normalized shear modulus ...
 • آقایی‌آرایی ع.، رازقی ح.، هاشمی طباطبایی س.، قلندرزاده ع.، "ارزیابی ...
 • آقایی آرایی ع.، هاشمی طباطبایی س.، قلندرزاده ع.، "مدول برشی ...
 • Meng J. "Earthquake ground motion simulation with frequency-dependent soil properties, ...
 • Park D., Hashash Y. M. A., "Rate-dependent soil behavior in ...
 • Bray J. D., Rodriguez-Marek A., "Characteristics of forward-directivity ground motions ...
 • آیین‌نامۀ طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، استاندارد 2800.، ویرایش 4. ...
 • Razeghi H. R., Aghaei Araei A., Ghalandarzadeh A., Hashemi Tabatabaei ...
 • قدرتی قزاانی ا.، "ارزیابی رفتار دینامیکی خاک مخلوط با استفاده ...
 • آقایی آرایی ع. قدرتی قزاانی ا.، هاشمی طباطبایی س. قلندرزاده ...
 • ASTM D3999, "Standard test methods for the determination of the ...
 • Ishihara K. G., "Soil behavior in Earthquake Geotechnics", Oxford Science ...
 • Hatanaka M., Vchida A., "Effects of test methods on the ...
 • Vucetic M., Dobry R., "Effect of soil plasticity on cyclic ...
 • Somerville P., "Magnitude scaling of near fault rupture directivity pulse", ...
 • "پروژه‌های تحقیقاتی ریزپهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای شهرهای بم"، پردیس، سرخه، سمنان، ...
 • "Pacific Earthquake Engineering Research Center", PEER strong motion database, [Online] ...
 • Bardet J. P., Ichii K., Lin C. H., "EERA, Equivalent ...
 • The Uniform Building Code, UBC-97 (1997) ...
 • Idriss I. M., Seed H. B., "Seismic response of horizontal ...
 • Idriss I. M., "Response of soft soil sites during earthquakes. ...
 • Sugito M., Goda H., Masuda T., "Frequency-dependent equ-linearized technique for ...
 • Sugito M., "Frequency-dependent equivalent strain for equi-linearized technique. Proceedings of ...
 • Yoshida N., Kobayashi S., Suetomi I., Miura K., "Equivalent linear ...
 • Assimaki D., Kausel E., "An equivalent linear algorithm with frequency ...
 • Zhang J., Andrus R., Juang C. H., "Normalized shear modulus ...
 • آقایی‌آرایی ع.، رازقی ح.، هاشمی طباطبایی س.، قلندرزاده ع.، "ارزیابی ...
 • آقایی آرایی ع.، هاشمی طباطبایی س.، قلندرزاده ع.، "مدول برشی ...
 • Meng J. "Earthquake ground motion simulation with frequency-dependent soil properties, ...
 • Park D., Hashash Y. M. A., "Rate-dependent soil behavior in ...
 • Bray J. D., Rodriguez-Marek A., "Characteristics of forward-directivity ground motions ...
 • آیین‌نامۀ طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله، استاندارد 2800.، ویرایش 4. ...
 • Razeghi H. R., Aghaei Araei A., Ghalandarzadeh A., Hashemi Tabatabaei ...
 • قدرتی قزاانی ا.، "ارزیابی رفتار دینامیکی خاک مخلوط با استفاده ...
 • آقایی آرایی ع. قدرتی قزاانی ا.، هاشمی طباطبایی س. قلندرزاده ...
 • ASTM D3999, "Standard test methods for the determination of the ...
 • Ishihara K. G., "Soil behavior in Earthquake Geotechnics", Oxford Science ...
 • Hatanaka M., Vchida A., "Effects of test methods on the ...
 • Vucetic M., Dobry R., "Effect of soil plasticity on cyclic ...
 • Somerville P., "Magnitude scaling of near fault rupture directivity pulse", ...
 • "پروژه‌های تحقیقاتی ریزپهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای شهرهای بم"، پردیس، سرخه، سمنان، ...
 • "Pacific Earthquake Engineering Research Center", PEER strong motion database, [Online] ...
 • Bardet J. P., Ichii K., Lin C. H., "EERA, Equivalent ...
 • The Uniform Building Code, UBC-97 (1997) ...
 • نمایش کامل مراجع