بازنمایی زندگی روزمره در خیابان : نشانه شناسیکلیپ های راهنمایی و رانندگی

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 179

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCSC-2-5_007

تاریخ نمایه سازی: 4 اردیبهشت 1400

چکیده مقاله:

  هدف مﻘاله حاضر تحلیل محتوای کیفی های; "کلیپهای تلویزیونی راهنمایی و رانندگی"است .بدین منظور از میان این کلیپ «رانندگی کلیپ انتخاب شد )توانستیم تهیه ۴۴ ها کنیم( و سپس با اتخاذ رویکرد نشانه شناسی تلاش کردیم تا توصیفی نشانه شناسانه از رمزگان اجتماعی، فنی و ایدیولوژیک این کلیپ ها به تصویر بکشیم .به همراه توصیف رمزگذاری های حاکم بر نظام نشانه ای این کلیپ ها و نحوه بازنمایی آنها، نشان داده ایم که دال های این کلیپ ها علاوه بر معانی مکشوف خود، ساختارهای معنایی پنهان و نامکشوف دارند .تلاش کرده ایم تا با رمزگشایی از نشانه های تیپ هایی چون "لات پایین "لات بالا شهری" و "مهندس" نحوه بازنمایی تیپ ،"شهری های اجتماعی را در این کلیپ ها نشان دهیم .همچنین سعی کرده ایم تا پیام های مخدوشی که در سطح دلالت های ضمنی پیام های این کلیپ ها وجود دارد را نیز بیان کنیم .از این زاویه، معتﻘدیم مدلول  این کلیپ ها دلالتمند هستند و برساخته فرهنگی و گفتمانی اند . 

نویسندگان

مهدی فرجی

دانشگاه تهران

نفیسه حمیدی

دانشجوی دکتری