عوامل سازمانی مؤثر بر سرعت کشف سرقت ‌‌‌از داخل خودرو

سال انتشار: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 179

فایل این مقاله در 19 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_POK-20-3_007

تاریخ نمایه سازی: 22 فروردین 1400

چکیده مقاله:

زمینه و هدف: از جمله جرائم شایع علیه اموال که در مقایسه با سایر جرائم مالی، دارای فراوانی زیادی است، سرقت لوازم داخل خودرو است. در سال‌های اخیر افزایش این نوع سرقت، لزوم انجام اقدامات اساسی برای پیشگیری و کشف را مهم ساخته است. این مطالعه با هدف بررسی عوامل سازمانی موثر بر سرعت کشف این نوع سرقت انجام شد. روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش، افسران پلیس شاغل در معاونت تجسس کلانتری‌های تابعه تهران بزرگ هستند که نمونه 43 نفری از آن‌ها مورد پرسش قرار گرفتند. داده‌ها از طریق پرسشنامه روا و پایا (88/0) جمع‌آوری و با کمک آزمون تی تک نمونه‌ای تحلیل شدند. یافته‌ها و نتایج: پژوهش نشان داد سه عامل سازمانی «ساختار»، «فرهنگ» و «فناوری» بر سرعت کشف سرقت از داخل خودرو موثر هستند. رتبه‎بندی اهمیت این متغیرها نیز نشان داد که «فناوری»، «فرهنگ سازمانی» و «ساختار سازمانی» به‌ترتیب در این زمینه دارای اهمیت‎اند. بنابراین توجه به این متغیرها می‌تواند سرعت کشف این نوع سرقت را بهبود دهد.