بررسی تاثیر فروتنی مدیران بر عملکرد کارمندان(مطالعه موردی کارمندان شهرداری شهر کوهدشت)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 520

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICCAM08_001

تاریخ نمایه سازی: 28 اسفند 1399

چکیده مقاله:

سازمان ها باید رهبرانی را انتخاب کنند و آموزش دهند که متغیر فروتنی را بعنوان یکی از ویژگی های رفتاری خود بدانند و در جو سازمانی از آن حمایت کنند. دوم، مدیران باید مزایای تعدیل کنندگی و تواضع و فروتنی را مطالعه کنند، بویژه در زمینه فرهنگی شایستگی رهبران بسیار تاثیر برانگیز، در ایجاد فروتنی رهبران است. هدف از این مطالعه بررسی چگونگی تاثیر فروتنی رهبر روی تعامل کارمندان در فرایندها و استفاده از حمایت سازمانی ادراک شده ، بعنوان تغییر و صلاحیت رهبری بعنوان تعدیل کننده است. هدف تحقیق بررسی تاثیرفروتنی رهبران بر عملکرد کارکنان شهرداری شهرستان کوهدشت می باشد. روش تحقیق: این پژوهش با استفاده از روش توصیفی -پیمایشی در جامعه آماری مدیران و کارکنان شهرداری شهر کوهدشت در سال 1399 انجام شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد و برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها نشان داد بین متغیر فروتنی مدیران و عملکرد کارکنان رابطه وجود دارد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

علیرضا عقیقی

دکتر مدیریت دانشگاه پیام نور همدان

قاسم اسماعیلی زاده

دانشجو مدیریت دانشگاه پیام نور ملایر