زمانبندی اجرای چندپروژه غیرمتمرکز با درنظر گرفتن سیاست های سفارش دهی، سرویس های دوره ای و اثر زوال پذیری در شرایط تنوع منابع محدود: مطالعه موردی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 415

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

COPSS01_045

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1399

چکیده مقاله:

در سال های اخیر تمرکز بر روی مسائل زمانبندی پروژه ها بیشتر بر روی مسائل تصمیم گیری یکپارچه یا به عبارتی یکپارچه سازی تصمیم گیری درسطوح مختلف تصمیم بوده است. در پروژه های غیرمتمرکز بخش عمده ای از هزینه ها مربوط به هزینه های سرمایه گذاری، هزینه های خرید مواد مصرفی، هزینه های نگهداری، هزینه های لجستیک و سایر هزینه های جانبی اجرای پروژه می باشد. به همین دلیل برنامه ریزی هم زمان این موارد و زمانبندی فعالیت ها می تواند سبب کاهش هزینه های کل شود. هدف از انجام این پژوهش حداقل سازی هزینه های اتمام پروژه می باشد. این هزینه ها شامل هزینه های احداث استخرهای منابع، هزینه های جابجایی منابع تجدیدپذیر بین فعالیت ها، هزینه های زوال و نگهداری منابع تجدیدناپذیر، هزینه های ثابت سفارش گذاری و هزینه های متغیر خرید منابع تجدیدناپذیر بصورت دسته ای می باشد. در این پژوهش جهت بدست آوردن حل بهینه مسائل، یک مدل برنامه ریزی خطی عدد صحیح ارائه شده است. در نهایت جهت نشان دادن کاربردی بودن موضوع مورد بررسی در این پژوهش، یک مطالعه موردی با سه پروژه غیرمتمرکز که در استان فارس اجرا گردیده است، مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حل این مطالعه واقعی نشان داد که استفاده از مدل یکپارچه ارائه شده در این پژوهش می تواند تا 9 / 9 درصد از هزینه های اجرایی را کم نماید که از دید سازمان های پروژه محور بسیار قابل توجه می باشد.

کلیدواژه ها:

زمانبندی چند پروژه غیرمتمرکز ، هزینه های اجرایی ، سیاست سفارش دهی ، سرویس های دوره ای ، تنوع منابع

نویسندگان

محمد رستمی

استادیار، دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود

علی یوسف زاده

دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، پردیس فارابی دانشگاه تهران