تحلیل حمل ونقل مسافر برون شهری و درون شهری

نوع محتوی: گزارش
زبان: فارسی
شناسه ملی سند علمی: R-1160307
تاریخ درج در سایت: 10 اسفند 1399
دسته بندی علمی: حمل و نقل
مشاهده: 660
تعداد صفحات: 31
سال انتشار: 1398

فایل این گزارش در 31 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این گزارش:

چکیده گزارش:

در گزارش حاضر با پرداختن به وضعیت حمل ونقل مسافران برون شهری و درون شهری به وضوح مشخص شده که روند خودرومحوری در ایران طی ۱۰ سال اخیر تشدید شده است. همچنین با بررسی شرایط کشورهای پیشرفته در حملونقل مسافر برونشهری دیده می شود که کشور انگلیس روند افزایش خودرومحوری را طی ۵۰ سال تجربه کرده، این در حالی است که کشور ایران روند خودرو محوری خود را در بازه ۱۰ سال تجربه کرده است. ازاینرو در کشورهای مورد مطالعه، تقویت سیستم هوایی و ریلی، توسعه قطارهای سریعالسیر و از طرفی با افزایش قیمت سوخت منجر به کنترل خودرومحوری و توسعه حمل ونقل همگانی شده اند. با سیاستگذاری صحیح دولتها میتوان تغییرات اساسی در روند رو به رشد خودرو محوری در جهان را شاهد بود. همچنین با گسترش روزافزون تقاضای حمل ونقل درون شهری، عدم پاسخگویی کامل به این تقاضا از طریق حمل ونقل همگانی منجر به بروز مشکلاتی از قبیل ترافیک های پیچیده و طولانی، آلودگی هوای کلانشهرها، افزایش مصرف بنزین، کاهش کیفیت زندگی شهری و ... شده است. مطالعات نشان میدهد دو شهر تهران و مشهد دو نمونه از کلانشهرهایی هستند که هرچند در توسعه حمل ونقل عمومی درونشهری موفق تر بودهاند، اما به دلیل توسعه راه و معابر شهری عملا جذابیت استفاده از حملونقل همگانی را کاهش و خودرومحورتر شده اند. سایر کلانشهرها و مراکز استانها وضعیت بهتری برایشان متصور نیست. 

کلیدواژه ها:

حمل ونقل مسافر برون شهری ، حمل ونقل مسافر درون شهری