مطالعه اقتصادی احداث واحدهای مایع سازی گاز طبیعی جهت تامین سوخت نیروگاه های حرارتی در فصول سرد سال

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 608

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCAME03_050

تاریخ نمایه سازی: 3 اسفند 1399

چکیده مقاله:

در این پژوهش مدل سرمایه گذاری و بازگشت سرمایه جهت احداث واحد مای سازی گاز طبیعی در مجاورت نیروگاه حرارتی سیکل ترکیبی شهید رجائی قزوین ارائه می گردد. در این راستا، میزان نیاز به سوخت این نیروگاه برای 60 روز کاری (بازه اوج مصرف گاز در فصول سرد سال) محاسبه می گردد. در ادامه ضمن تعیین ظرفیت واحد مایع سازی مورد نیاز، میزان سرمایه گذاری اولیه و هزینه های جاری واحد مایعسازی گاز طبیعی محاسبه می گردد. ارزیابی اقتصادی طرح بر اساس روش ارزش خالص فعلی با فرض نرخ تنزیل 12 درصد بیانگر دوره بازگشت سرمایه ای معادل 8 سالمی باشد.

کلیدواژه ها:

دوره بازگشت سرمایه ، نیروگاه حرارتی شهید رجائی ، واحد مایع سازی گاز طبیعی ، مدل سرمایه گذاری

نویسندگان

امیرفرشاد کلوانی

کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

مصطفی مافی

استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

منصور خانکی

دانشیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)