بررسی عوامل اثرگذار بر تکامل چین های جدایشی جعبه ای شکل با استفاده از مدلسازی عددی به روش المان مجزا

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 437

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SGSI23_067

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1399

چکیده مقاله:

این پژوهش به بررسی تکامل چین خوردگی جدایشی با استفاده از مدلسازی عددی به روش المان مجزا می پردازد. هدف اصلی واکاوی عواملموثر در شکل گیری ساختار چین خوردگی جعبه ای و خصوصا تاثیر ضخامت لایه جدایشی و تعداد لایه های کمتر مقاوم بالایی به عنوانمتغییر های مدلسازی در تکامل اشکال مختلف چین های جدایشی می باشد. در این مطالعه، شبه ماتریسی متشکل از نه درایه (مدل) طراحیشده که هر کدام از این درایه ها حاصل ترکیب منحصر به فردی از متغییرها (ضخامت لایه جدایشی و تعداد لایه های بالایی ضعیف) می باشد.نتایج نشان می دهد که این ترکیب از متغییرهای موثر می تواند موجب شکل گیری ساختارهای متنوع چین خوردگی جدایشی شوند به عنوانمثال برای مدل های با ضخامت مشابه در لایه جدایشی و تعداد لایه های ضعیف بالایی در حال کاهش، هندسه نهایی بیشتر تحت تاثیر ضخامتلایه جدایشی است و به ساختار چین جعبه ای مشابهت دارد. مدل هایی حاصله نهایی قابل مقایسه با مدل های کینماتیکی ارائه شده پیشین هستند.

کلیدواژه ها:

مدلسازی عددی المان مجزا ، چین جدایشی ، چین جعبه ای

نویسندگان

نازنین اسلامی رضایی

دانشجوی دکتری تکتونیک، دانشگاه شهید بهشتی تهران

سیداحمد علوی

عضو هییت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران