تبیین عوامل موثر بر رفتار رای دهی قشر خاکستری در مدیریت مبارزات انتخاباتی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 906

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LAWBCNF03_040

تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1399

چکیده مقاله:

بی انقلاب اسلامی ایران به عنوان بزرگ ترین انقلاب ارزشی و فکري عصر حاض، باایجاد تحول فکري درمردم به پیروزي رسید که تداوم آن بحضور موثر اقشار در مناسبات سیاسی اجتماعی آن خواهد بود و دراین روند، انتخابات بعنوان محملی براي ظهور این حضور درفرایند تثبت نظام سیاسی، بزرگترین نقش را ایفا میکنند. درحقیقت انتخابات نماد شعور جمعی و بلوغ سیاسی جوامع و عالیترین مظهر حضور مردم درعرصه سیاسی است.در این بین نقشی که قشرخاکستري در هر دوره انتخابات از خود نشان داده، توجه به آنرا در فرایند مدیریت مبارزات انتخاباتی دوچندان نموده است، بطوري که بیان شده کلید موفقیت هر جریان در انتخابات دردستان این قشر بوده و هر گروهی که توانسته آنرا با خود همراه کند، پیروز گشته است. اما برغم این نقش مهم، در فضاي واقعی جامعه؛ توجه لازم به این قشر در پژوهش هاي حوزه انتخابات نشده است.لذا در این پژوهش تلاش شد تا با مداقه برمفهوم آن و همچنین با بهرگیري ازنظر خبرگان، عوامل هاي موثر بر رفتار این قشر در مبارزات انتخاباتی مبتنی بر روش نظریه بنیادي احصا گردد. یافته تحقیق بیانگر آن بود که 18 مولفه بررفتار قشر خاکستري موثراند که در دو محور فردي و اجتماعی تقسیم بندي می شوند.

نویسندگان

رسول یوسفی رامندی

استادیار دانشگاه جامع امام حسین (علیه السلام)