حکمرانی خوب رسانه ای در مدیریت بحران

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 652

فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FREETHINK05_006

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1399

چکیده مقاله:

حکمرانی خوب یکی از مفاهیمی است که به تازگی در عرصۀ جهانی مطرح شده و دولت ها را بر آنداشته است، تا با تکیه بر این مفهوم، و ارائۀ شاخصه های آن در کشور خود، بتوانند برای خود جایگاهیمستحکم در میان شهروندانشان بسازند. در حکمرانی خوب بین سه رکن اصلی جامعه یعنی دولت، جامعۀمدنی و بخش خصوصی نوعی همکاری در انجام فعالیت ها وجود دارد، که گاهی فراتر از مشارکت است. لذاارتباط و تعامل صحیح سه بخش یاد شده، زمینۀ تحقق حکمرانی خوب را در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اداریفراهم می سازد. یکی از عرصه هایی که حکمرانی خوب رسانه ای، می تواند نقش و اهمیت بسیار زیادی در آنداشته باشد، نقشی است که در مدیریت بحران ها بر عهده دارد. رسانه ها می توانند جدیدترین اطلاعات را درمورد بحران های در حال وقوع، به مردم برسانند، و مردم را در جریان آخرین اخبار مربوط به آن قرار دهند.این نقش، هم از جنبه های مثبت و هم از جنبه های منفی آن، همواره مورد توجه بوده است. فرض ما در اینپژوهش این است، که در حکمرانی خوب، اعطای نقش مؤثر به بخش رسانه و ارتباطات، موجب می شود کهکشور در سطوح مختلف بحران، به نحو مطلوب تری اداره شود. از این جهت مدیران رسانه ها و مردم، برایاینکه بتوانند در بحران ها، وظیفۀ خود را به نحو مطلوبی انجام دهند، لازم است بحران، نوع، آثار و عوارضآن را بشناسند. نیز آگاهی لازم را از نیازهای جامعه، و درک درست از شرایط بحران (در قبل، حین و بعد ازوقوع آن)، نقش رسانه ها، و ظرفیت آنها برای ایفای نقش درست و مناسب در این شرایط، داشته باشند. درمقالۀ پیش رو به تشریح این سه حوزه خواهیم پرداخت.

نویسندگان

محمد شیربیگی

گروه مدیریت رسانه ای، دانشکده علوم انسانی و هنر، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران