بررسی عملکرد پوشش های محافظ در برابر حریق پاششی معدنی اجرا شده بر روی سازه های فولادی پس از وقوع زلزله و پیشنهاد جزئیات اجرایی مناسب

رده بندی دیویی: 667/9
شابک: 978-600-113-257-5
رده بندی کنگره: 418/76 TA
شماره کتابشناسی ملی: 6179243
شناسه ملی سند علمی: R-1136757
تاریخ درج در سایت: 14 دی 1399
سال انتشار: 1399
تعداد صفحه: 240
زبان: فارسی
مشاهده: 1,573

فایل این کتاب در 240 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

چکیده کتاب:

سازه های فولادی در مقابل آتش بسیار آسیب پذیر هستند و نیازمند سیستم های محافظ حریق می باشند. یکی از متداول ترین روش های محافظت در مقابل حریق سازه های فولادی در دنیا، استفاده از پوشش های محافظ در برابر حریق پاششی معدنی است.

ولی در حین یک زلزله شدید، سازه فولادی یک ساختمان دچار تغییر شکل های زیادی می شود و می تواند به پوشش ضد حریق اجرا شده، آسیب شدیدی وارد نماید و باعث ترک خوردن یا جداشدن آن از سطح زیر کار شود.

از آنجا که پس از یک زلزله شدید، وقوع آتش سوزی مثلا در اثر ترکیدن لوله های گاز و سوختن مواد قابل اشتعال، بسیار متحمل است، در این تحقیق، عملکرد دو نوع پوشش محافظ حریق پایه معدنی پاششی در آتش سوزی بعد از زلزله مورد مطالعه قرار می گیرد.

برای این منظور، ابتدا شش ستون فولادی محافظت شده در مقابل حریق تحت بارگذاری جانبی سیکلی قرار گرفتند. در ادامه، این ستون ها همراه با پنج ستون شاهد، تحت آزمونهای مقاومت در برابر آتش در کوره قرار گرفتند تا بعد از مقایسه نتایج، میزان آسیب پوشش محافظ حریق تحت زلزله مورد ارزیابی قرار گیرد.

از نتایج کیفی و کمی این آزمون ها علاوه بر تعیین میزان و نوع خسارت پوشش محافظ حریق تحت زلزله با دو شدت مختلف، مشخص شد که مسلح کردن پوشش محافظ حریق با مش فولادی در محدوده شکل گیری مفصل پلاستیک لرزه ای بر روی عضو فولادی، می تواند میزان آسیب لرزه ای پوشش را به حد کافی کاهش دهد.

فهرست مطالب کتاب

فصل اول:

مرور ادبیات

۱ - ۱ - مقدمه 

۱ - ۱ - ۱ - مبانی مقرراتی در خصوص مبحث مقاومت در مقابل آتش

۲ - ۱ - ۱ - تامین ضوابط مربوط به مقاومت در مقابل آتش برای ساختمانهای 

۳ - ۱ - ۱ - جداول ضخامت پوشش های محافظ حریق پایه معدنی پاششی

۶ - ۱ - ۱ - لرزه خیزی کشور

۲ - ۱- روش های مختلف آزمون ستون به منظور ارزیابی عملکرد لرزهای آن

3 - 1- نحوه ارزیابی عملکرد سازههای فولادی در مقابل آتش سوزی پس از زلزله 

4 - 1 - نحوه ارزیابی عملکرد پوششهای محافظ حریق پاششی اجرا شده بر روی

۵ - ۱ - اثر تاریخچه بارگذاری قبلی بر روی مشخصات مکانیکی فولاد در دماهای

فصل دوم: طراحی و ساخت نمونه های آزمایشگاهی

۱ - ۲- مقدمه

۲ - ۲- تغییر شکل جانبی

۳ - ۲ - مشخصات ستون ها و مهار جانبی آنها

٢-٤- بارگذاری جانبی سیکلی ستونها

۵ - ۲ - جزئیات اتصال ستون ها به کف قوی آزمایشگاه

۱ - ۲ - مشخصات اتصالات جوشی 

۷ - ۲- نوع، تعداد و محل نصب کرنش سنجها

۸ - ۲- تعداد و محل نصب ترموکوپلها

۹ - ۲- مشخصات پوشش محافظ حریق

فصل سوم: نتایج آزمایشگاهی

۱ - ۳- آزمون های بارگذاری جانبی سیکلی

۱ - ۱ - ۳ - ستون فولادی بدون پوشش محافظ حريق

۲ - ۱ - ۳ - ستون های فولادی محافظت شده با پوشش

۲ - ۳- آزمونهای مقاومت در برابر آتش

 بحث و نتیجه گیری

فهرست مراجع 

نمایش کامل متن