بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش مشتری با نقش تعدیلگر مدیریت دانش (مورد مطالعه: شرکت های دانش بنیان استان مازندران)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 464

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

DEMMA01_005

تاریخ نمایه سازی: 11 دی 1399

چکیده مقاله:

هدف از این پژوهش، مشخص کردن رابطه میان مولفه های سرمایه فکری و رویکرد مدیریت دانش و تاثیر آنها بر تحقق مفهومارزش مشتری می باشد. شرکت های دانش بنیان در استان مازندران، ایران انتخاب شده اند و سه مولفه اساسی سرمایه فکری(سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای) در نظر گرفته شده اند؛ یک مدل جامع برای بررسی تعاملات میانمتغیرهای مستقل (سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه ای) و وابسته (ارزش مشتری) و همچنین متغیر تعدیلگر(مدیریت دانش) طرح شده است و با استفاده از مدل معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس (الگوریتم پی ال اس وبوتستراپینگ) و رگرسیون سلسله مراتبی از نرم افزار اس پی اس اس به تحلیل مدل پرداختیم. برخلاف اظهارات صاحب نظراندر ادبیات موجود، رابطه قابل توجه و معناداری میان متغیرهای مستقل و متغیر وابسته یافت نشده است و همچنین نقشمتغیر تعدیلگر نیز چندان قابل توجه نبوده است؛ به جز تاثیر آن بر دو موافه از سرمایه فکری.

نویسندگان

محمود یحیی زاده فر

عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران

شهریار توانگرزاده

کارشناسی ارشد موسسه غیرانتفاعی پارسا