استفاده از یک بیو-بازدارنده جدید برای کاهش خوردگی فولاد کربنی در محیط اسید سولفوریک 1 مولار

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 548

فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IMES14_169

تاریخ نمایه سازی: 1 دی 1399

چکیده مقاله:

در سالهای اخیر استفاده از انواع بازدارنده های سبز که اکثرا عصاره گیاهان مختلف است و دوستدار محیط زیست محسوبشده برای جایگزینی از بازدارنده های صنعتی و سمی پیشنهاد شده است. در این مقاله از عصاره نوزاد مگس حاوی مواد پروتئینیو ترکیبات نیتروژن دار بعنوان یک بیو بازدارنده جدید برای کاهش میزان خوردگی فولاد کربنی در اسید سولفوریک یک مولاراستفاده شده است. از آزمون پولاریزاسیون تافلی و طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی برای بررسی خواص خوردگی در حضورو عدم حضور این بازدارنده استفاده شد. نتایج آزمون خوردگی نشان داد که با افزایش میزان غلظت بازدارنده از 0/5 تا 2 گرم برلیتر در اسید سولفوریک 1 مولار در دمای محیط، میزان مقاومت به خوردگی از 35 تا 68 درصد افزایش می یابد. همچنینمیزان دانسیته جریان خوردگی فولاد در حضور این بازدارنده تا حدود 54 درصد کاهش می یابد. نتایج آزمون پولاریزاسیونتافلی نشان داد که بازدارنده از نوع مختلط عمل کرده است، به گونه ای که هم بر واکنش آندی و هم بر واکنش کاتدی تاثیرمی گذارد. محاسبات نشان داد که نوع جذب ذرات سازنده بازدارنده روی سطح فولادی از نوع جذب فیزیکی و مدل لانگمویرتبعیت می کند.

نویسندگان

حانیه مبتکر

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان

محبوبه آزادی

استادیار، دانشکده مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه سمنان

مریم رسولی

استادیار، آموزشکده دامپزشکی شهمیرزاد، دانشگاه سمنان