حذف فلزات سنگین از نمونه های محیط زیستی آب و پساب توسط نانو ذرات مغناطیسی اکسید گرافن اصلاح شده با EDTA

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 654

فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CBGCONF07_049

تاریخ نمایه سازی: 22 آذر 1399

چکیده مقاله:

به دلیل دفع و تخلیه بی رویه یون های فلزی و مواد آبی در صنایع آب باعث نگرانی های گسترده زیست محیطی در سرتاسر جهانشده است. فاصله به عنوان مثال فاضلاب تولیدشده از صنایع مختلفی مانند متالوژی (صنایع شیمیایی) معدن و باطری سازی و...حاوی یک یا چند یون فنری سمی می باشد بنابراین به منظور حفاظت از محیط زیست لازم است که این آلاینده ها قبل از تخلیه بهمحیط زیست حذف شوند. حذف این آلودگی ها از منابع آبی نه تنها از محیطزیست حفاظت می کند بلکه انتقال آلودگی را درزنجیره های غذایی را نیز متوقف می کنند. در این مطالعه نانو ذرات مغناطیسی اکسید گرافن اصلاح شده با EDTA به عنوان جاذبخوب برای حذف Cd,Zn,Pb استفاده شد ساختار نانو ذرات سنتز شده به وسیله روش های مختلف مانند تصویر طیفVSM,XRD,FTIR,SEM موردبررسی قرار گرفتند و شناسایی شدند همچنین در این مطالعه از روش طراحی ترکیبی مرکزی(CCD) برای بررسی اثرات 3 متغیر مهم جذب یعنی دوز جاذب، pH و زمان تماس بر روی حذف Pb ، Zn و Cd استفاده شدنتایج به دست آمده از نرم افزار نشان داد که pH و دوز جاذب اثرات چشمگیری بر روی کارایی حذف دارند. شرایط بهینه، استفاده ازنرم افزار به دست آمده و نتایج نشان داد که مقادیر آزمایشگاهی با مقادیر پیش بینی شده از طرف مدل ها همبستگی بسیار خوبی دارندشرایط بهینه برای حذف سرب به ترتیب دوز جاذب 100 mg/g و 7=pH و زمان تماس 35 دقیقه بود درحالیکه شرایط بهینهبرای حذف Zn و Cd به ترتیب دوز جاذب 150 mg/g و 7=pH و زمان تماس 35 دقیقه به دست آمد. در شرایط بهتر حداکثرمقدار حذف برای سرب روی و کادمیوم به ترتیب برابر به 99%، 95%، 88% به دست آمد.داده های تعادلی به دست آمده به خوبی با نمودار لانگمیر فیت شدند مقادیر ظرفیت جذب برای جاذب سنتز شده برای Pb=334/8 ودر ادامه برای روی مقدار 192/3 و برای Cd مقدار 188 به دست آمد نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که جذب اینفلزات بر روی جاذب سنتز شده به دلیل کیلیت شدن این فسفرات توسط EDTA همچنین جذب الکترواستاتیک آنها بر رویگروه های عاملی اکسید گراش صورت می گیرد همچنین جاذب سنتز شده دارای خاصیت مغناطیسی خیلی خوبی بود که باعث میشود به راحتی آن را به کمک یک آهنربا از محلول جدا کرد.

کلیدواژه ها:

نانو ذرات مغناطیسی ، جاذب های مغناطیسی قابل بازیافت ، نانو ذرات مغناطیسی گاما اکسید آهن با پوشش هیدرو کسی آپاتیت ، فلزات سنگین ، دستگاه اسپکترومتری جذب اتمی شعله

نویسندگان

شهین احمدی

شیمی تجزیه، دانشکده علوم پایه، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

محمد یارمرادی

شیمی تجزیه، دانشکده علوم پایه، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران