تحلیل نقش خاندان های ابراهیمی و وکیلی در جنبش های سیاسی و اجتماعی زمان قاجار در کرمان

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 873

فایل این مقاله در 20 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICLP04_020

تاریخ نمایه سازی: 4 آذر 1399

چکیده مقاله:

کرمان از دیرباز در تاریخ ایران جایگاه مهمی داشت و در دوره هایی این جایگاه مهم تر به نظر می رسد؛ در دوران معاصر و از آغاز قاجاران نق ش برجسته تري می یابد و کرمانیان در جریان وقایع تاریخ معاصر ایران حضور پر رنگی دارند. تحولات دیر پاي در بافت اجتماعی ایالت کرمان، در ایام پی ش از مشروطه، منجر به شکل گیري مناسبات خاندانی گسترده اي گردید. در نتیجه پارهاي دسته بندي هاي سیاسی خاندانی، مردم به بهانه وضع بد معیشتی شورش هایی علیه جناح خاندانی حاکم به راه انداخته شد. همچنین پاره اي از منازعات فرقه اي میان شیخیه و متشرعه کرمان را نیز باید درچهارچوب مناسبات و دسته بندي هاي خاندانی کرمانیان توضیح داد. به طور مثال، بروز اختلافات فرقه اي که در زمان حکمرانی رکن الدوله میان شیخیه و متشرعه رخ داد ریشه در منازعات سیاسی خاندان هاي حاکم داشت. همچنین با ظهور و تثبیت مسلک نو ظهور شیخیه در کرمان، از آنجا که مؤسس و دیگر رهبران این طریقه با دولت قاجاري ارتباط خویشاوندي داشتد لذا بر اقتدار محلی آنان در عرصة سیاست در این شهر افزوده شد. در دورة زمامداري مظفرالدین شاه به سبب گرایش هاي این شاه قاجاري به شیخیه، اختلافات مذهبی و عقیدتی بین دو گروه شیخیه و متشرعه در کرمان بهاوج رسید آن چنان که روابط بین این دو گروه شیخی و متشرعه به نزاع عقیدتی مبدل گردید. این موضوع چنان اهمیتی داشت که خود یکی از اسباب ظهور انقلاب مشروطه به شمار می رود

نویسندگان

مونس ناصری اسفندقه

کارشناس ارشد، تاریخ، دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان

عباس اویسی

استادیار، تاریخ، دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان

مهدی رفیعی

استادیار، جامعه شناسی، دانشگاه پیام نور مرکز زاهدان.