روش شناسی گراندد تئوری در طراحی و تبیین مدل مدیریت فرآیند کسب وکار با رویکرد ارتقا عملکرد ( مطالعه موردی :نهادهای خدمات محور)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 2,021

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IBAEONF02_368

تاریخ نمایه سازی: 23 آبان 1399

چکیده مقاله:

هدف : با بهره گیری از روش شناختی کیفی و مطالعه در زمینه کسب وکار بتوانیم مدلی پدیدار شده از واقعیت و منطبق بر شناسایی و معرفی نقاط بهبود در نهادهای خدمات محور بیابیم تا از آن طریق انحرافات احتمالی، رصد و طبق داده ها ی بنیادی در نهادهای خدماتی استاندارد سازی کنیم تا با تاسی از « مایام »3 فرایندی را برای تعمیم نتایج حاصل از یک مشاهده ی خاص به نظریه ای جامعه تر مبدل سازیم.طراحی/ روششناسی/ رویکرد: این تحقیق مبتنی بر استراتژی پژوهشی، نظریه گراندد تئوری ، روش پژوهش کیفی، ابراز جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختار یافته است. در تحلیل ساختاری مصاحبه، اجزای ساختار متن نوشتاری مصاحبه، یعنی واژه ها، مفاهیم و ارتباط میان آنها بر حسب میزان تکرار، تعداد واژه ها، الفاظ، کنایه ها و اصطالحات به کار رفته در جمله ها و میزان تکرارشان شمارش و بررسی می گردد تا الگوهای موجود در گفته ها کشف شود در این راستا با استفاده از رویکرد هدفمند و مطالعات داده های اولیه، ثانویه، مصاحبه های نیمه ساختارمند انجام گردیده است.برای بدست آوردن اعتبار و روایی داده ها از روشهای بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش و همچنین تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید . استناد به نظرات صاحب نظران نیز در این امر حائز اهمیت بوده است.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

امیر جبلی

پژوهشگر و دانشجوی دکتری تخصصی رفتارسازمانی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

متینه مقدم

پژوهشگر و دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت بازرگانی پیام نور تهران