بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان و نقش غنی سازی شغلی بر مشتری گرایی (مطالعه موردی شهرداری های بیارجمند و میامی)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 460

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CAMCONF02_057

تاریخ نمایه سازی: 15 مهر 1399

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه توانمندسازی کارکنان و نقش غنی سازی شغلی بر مشتری گرایی می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و کاربردی است. جامعه پژوهش را کارکنان شهرداری های بیارجمند و میامی به تعداد 79 نفر می باشد که بدلیل کوچک بودن جامعه از روش سرشماری استفاده شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه مشتری گرایی 0.76، پرسشنامه توانمندسازی 0.74 و پرسشنامه غنی سازی شغلی 0.74 می باشد. نتایج نشان می دهد توزیع داده ها نرمال می باشد. نتایج نشان داد توانمندسازی کارکنان و نقش غنی سازی شغلی بر مشتری گرایی تأثیر مثبت دارد و توانمندسازی در رابطه با غنی سازی شغلی و مشتری گرایی نقش تعدیلگر دارد.

نویسندگان

محمود صایمی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود

علی نقدی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود