ارائه مدل تامین مالی اجرای پروژه های عمرانی در شهرهای کوچک با رویکرد کسب و کار اجتماعی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 741

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICDU01_402

تاریخ نمایه سازی: 15 مهر 1399

چکیده مقاله:

اینطور به نظر می رسد اجراي پروژه هاي عمرانی در شهر هاي کوچک نیاز به منابع مالی فراوان دارد و تامین نشدن اینمنابع در اجراي پروژه ها و طرح هاي توسعه شهري توقف ایجاد کرده و توسعه شهري به سرانجام نمی رسد بنابراین باتوجه به محدودیت منابع مالی شهرداري ها در شهر هاي کوچک، عدم اجراي پروژه هاي عمرانی نتیجه اي جز عقبماندگی شهرها نخواهد داشت . در این مقاله جهت خروج از وضعیت نامناسب، تامین مالی شهرداري هاي شهرهاي کوچکجهت اجراي پروژه ها روش جدید و ابتکاري مطرح گردیده است . بدین ترتیب که شهرداري ها با استفاده از ساز و کارتاسیس صندوق هاي سرمایه گذاري با اهداف خاص، اقدام به استفاده از مشارکت عموم مردم شهرستان جهت تامین مالیپروژه ها نموده و منافع حاصله را نیز میان آن ها توزیع می نماید. بدین ترتیب با استفاده از رویکرد کسب و کار اجتماعی،پروژه ها یکی پس از دیگري به بهره برداري رسیده و توسعه شهري ارتقاء خواهد یافت.

کلیدواژه ها:

کسب و کار اجتماعی ، تامین مالی ، صندوق سرمایه گذاری

نویسندگان

محسن میثاقی فاروجی

کارشناس ارشد مهندسی عمران، مهندسی و مدیریت ساخت عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان، مدرس دانشگاه

هانیه قامتی طویل

کارشناسی ارشد معماری – مدرس دانشگاه