کتاب «شرح قانون اساسی؛ فصل نهم – قوه مجریه – ریاست جمهوری و وزرا (جلد اول؛ اصول 113، 123 و 127)»

شناسه ملی سند علمی: R-1103726
تاریخ درج در سایت: 1 خرداد 1399
سال انتشار: 1398
تعداد صفحه: 14
زبان: فارسی
دسته بندی علمی: حقوق
مشاهده: 1,376

نسخه کامل کتاب منتشر نشده است و در دسترس نیست.

  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این کتاب:

چکیده کتاب:

کتاب «شرح قانون اساسی؛ فصل اول – فصل نهم – قوه مجریه – ریاست جمهوری و وزرا » در ادامه یکی از برنامه های پژوهشی پژوهشکده شورای نگهبان در تبیین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده است. این کتاب در تبیین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نگاشته شده و وجوه تمایز متعددی نسبت به کارهایی که تاکنون در این عرصه انجام شده دارد. از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد: توجه به مبانی انقلاب اسلامی و موازین اسلامی در تبیین اصول قانون اساسی، نگاه به سابقه ی موضوعات مطرح در هر اصل قانون اساسی در قانون اساسی مشروطه، مشروح مذاکرات قانون اساسی و همچنین قوانین و مقرراتی که در خصوص آن موضوع، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده است؛ توجه به نظرات مختلف شورای نگهبان در مورد هر اصل قانون اساسی اعم از نظرات تفسیری و سایر نظرات شورا، در نظر داشتن ارتباط اصول مختلف قانون اساسی با یکدیگر، توجه به مطالعات تطبیقی و در نهایت و حسب مورد، آسیب شناسی نظری و عملی اصل مورد بحث. کتاب « شرح قانون اساسی؛ فصل نهم – قوه مجریه – ریاست جمهوری و وزرا (جلد اول؛ اصول 113، 123 و 127) در 144 صفحه و به قیمت 23000 تومان در سال 1397 به چاپ رسیده است.

نویسندگان