اثر کیفیت آب و مدیریت آبیاری روی رشد و عملکرد گیاه کینوا

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 381

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_WRA-33-3_001

تاریخ نمایه سازی: 25 شهریور 1399

چکیده مقاله:

به منظوربررسی اثر آبیاری با روش تلفیق آب شور و آب چاه بر عملکرد و خواص رشدی و بیوشیمیایی گیاه کینوا، آزمایشی در قالب طرح کامل تصادفی با شش تیمار (آب چاه با هدایت الکتریکی 2/1 دسی زیمنس بر متر (شاهد)، آب شور با هدایت الکتریکی 15 دسی زیمنس بر متر، اختلاط 50:50 آب شور با آب چاه با هدایت الکتریکی 2/7 دسی زیمنس بر متر، آبیاری یک در میان با آب شور و آب چاه، آبیاری زیر سطحی آب شور، آبیاری زیر سطحی آب چاه) تحت شرایط گلخانه ای در دانشگاه فردوسی مشهد با سه تکرار در زمستان سال 1396 اجرا شد. نتایج نشان داد که اثر رژیم های مختلف آبیاری بر طول و وزن تر ریشه، کل کربوهیدرات محلول در برگ و ساقه در سطح احتمال یک درصد معنی­دار بوده ولی بر وزن تر برگ و ساقه در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود. آبیاری زیر سطحی با آب شور منجر به کاهش وزن تر برگ، ساقه و ریشه؛ عملکرد دانه و وزن هزار دانه به میزان 0/14%، 1/12%، 9/47%، 5/6 % و 6/5 درصدی شد. آبیاری زیر سطحی با آب شور منجر به افزایش کربوهیدرات محلول برگ و ساقه نسبت به تیمار شاهد به میزان 3/55 % و 1/70 درصدی شد. آبیاری یک در میان با آب شور و چاه نیز منجر به کاهش وزن تر برگ، ساقه و ریشه؛ عملکرد دانه و وزن هزار دانه به میزان 8/22%، 7/23%، 1/34% ، 1/8% و 7/7 درصدی شد. نتایج این پژوهش نشان داد که استفاده از تیمار آب شور با شوری 15 دسی زیمنس بر متر در کل دوره رشد به ترتیب منجر به کاهش 8/20% و 0/20 درصدی عملکرد دانه و وزن هزار دانه شد. در این پژوهش تیمار آبیاری زیر سطحی با آب چاه عملکرد بیشتری داشت و تیمار بهینه بود. در صورت استفاده از آب شور تیمار آبیاری یک در میان نسبت به دیگر تیمارها توصیه می­شود.

کلیدواژه ها:

اختلاط آب شور وغیرشور ، کینوا رقمTiticaca ، آبیاری یک در میان ، آبیاری زیر سطحی ، کربوهیدرات محلول

نویسندگان

صابر جمالی

دانشجوی دکتری مهندسی آب، گروه مهندسی آب، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

حسین انصاری

استاد گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آتشی، ص. و ک.، مشایخی. 1395. راهنمای آزمایشات فیزیولوژی گیاهی ...
 • پوستینی،ک. 1381. ارزیابی30رقم گندم ازنظرواکنش به تنش شوری. مجله علوم ...
 • جمالی، ص. 1395. بررسی اثرسطوح مختلف شوری و کم­آبیاری بر ...
 • جمالی، ص.، ح.، شریفان، ا.، هزارجریبی. و ن.ع.، سپهوند. 1395. ...
 • جمالی، ص.، ح.، شریفان. و ف.، سجادی. 1396. امکان سنجی ...
 • دانشور، ح.ع. و ب.، کیانی. 1383. بررسی اثر شوری بر ...
 • کافی، م.، ا.، برزویی، م.، صالحی، ا.، کمندی، ع.، معصومی. ...
 • کافی، م.، م.، صالحی. و ح.ر.، عشقی­زاده. 1389. کشاورزی شورزیست. ...
 • نباتی، ج.، م.، کافی، ا.، نظامی، پ.، رضوانی مقدم، ع.، ...
 • Abid, M., A. Qayyum, A.A. Dastai, and R. AbdulWajid. 2001. ...
 • Blokhina, O., E. Virolainen, and K.V. Fagestedt. 2003. Antioxidants, oxidative ...
 • Blum, A. 1988. Plant breeding for stress environments. CRC Press ...
 • Bohnert, H.J., D.E. Nelson, R.G. Jensen. 1995. Adaptation to environmental ...
 • Bohnert, H.J., D.E. Nelson, and R.G. Jensen. 1999. Adaptations to ...
 • Bonales-Alatorre, E., I. Pottosin, L. Shabala, Z.H. Chen, F. Zeng, ...
 • Cocozza, C., C. Pulvento, A. Lavini, M. Riccardi, R. d ...
 • Eisa, S., S. Hussin, N. Geissler, and H.W. Koyro. 2012. ...
 • Flowers, T. J. and S. A. Flowers. 2005. Why does ...
 • Francois, L.E., E.V. Grieve, E.V. Mass and S.M. Leseh. 1994. ...
 • Gehlot, H.S., A. Purohit, and N.S. Shekhawat. 2005. Metabolic changes ...
 • Guo, F., and Z.C. Tang. 1999. Reduced Na+ and K+ ...
 • Idress, M., M. Naeem, M. Nasir Khan, T. Aftab, A. ...
 • Ingram, J., and D. Bartels. 1996. The molecular basis of ...
 • Jacobsen, S.E., A. Mujica, and C.R. Jensen. 2003. The resistance ...
 • Kerepesi, I., and H. Galiba, 2000. Osmotic and salt stressinduced ...
 • Koyro, H.W., and S.S. Eisa.  2008. Effect of salinity on ...
 • Koyro, H.W., H. Lieth, and S.S. Eisa.  2008. Salt tolerance ...
 • Mass, E.V., and C.M. Griev. 1990. Spike and leaf development ...
 • Meloni, D.A., M. R. Gulotta, C.A. Martínez, and M.A. Oliva. ...
 • Munns, R. 1993. Physiological processes limiting plant growth in saline ...
 • Munns, R., and M. Tester, 2008. Mechanisms of salinity tolerance. ...
 • NabizadehMarvdust, M.R., M. Kafi, M.H. Rashed-MoHasel. 2003. Effect of salinity ...
 • Razzaghi, F., F. Plauborg, S.E. Jacobsen, C.R. Jensen, and M.N. ...
 • Ruiz-Carrasco, K., F. Antognoni, A.K. Coulibaly, S. Lizardi, A. Covarrubias, ...
 • Sanchez, F.J., M. Manzanares, E.F. De Andres, J.L. Tenorio, and ...
 • Smirnoff, N. 1993. The role of active oxygen in the ...
 • نمایش کامل مراجع