شبیه سازی و آنالیز مکانیکی و حرارتی فرآیند جوشکاری اصطکاکی درجوشکاری قطعات مسی.

سال انتشار: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,174

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS10_099

تاریخ نمایه سازی: 12 آبان 1389

چکیده مقاله:

فرآیند جوشکاری اصطکاکی یکی از موثرترین فرآیندهای جوشکاری برای اتصال مواد همسان و ناهمسان میباشد، که در آن با استفاده از تبدیل مستقیم انرژی مکانیکی به حرارتی عمل جوشکاری بدون ذوب و تنها در حالت جامد و با اعمال فشار فورج انجام میپذیرد. در طول فرآیند جوشکاری اصطکاکی،پارامترهایی مانند سرعت چرخشی و فشار پارامترهای وابستهای چون دما، تنش، کرنشو تغییرات آنها را کنترل میکنند. اطلاع از پارامترهای وابسته، تعیین کننده بهینه پارامترها فرآیند و راهی برای بهبود طراحی و ساخت ماشین- های جوشکاری اصطکاکی می باشد.با این توصیفها شبیه سازی حرارتی- تنشی-کرنشی این فرآیند برای بدستآوردن میزان حرارت ایجاد شده در فصل مشترکدو قطعه، میزان کاهشطول قطعات در اثر جوشکاری اصطکاکی و به طبع آن پیشبینی و حدس اولیه ای از ساختار و کیفیت جوش حاصله امری حائز اهمیت میباشد. همچنین برای به دست آوردن پارامترهای بهینه جوشکاری استفاده از آنالیز المان محدود بسیار مفید میباشد. هدف عمده از انجام تحقیق حاضر شبیهسازی فرآیند جوشکاری اصطکاکی دوار هیبریدی در سه بعد برای نمونه های مسی استوانهای هم قطر میباشد. در این تحقیق به شبیهسازی ترمومکانیکی فرآیند جوشکاری اصطکاکی هیبریدی پرداختهشده و تاثیر پارامترهای فرآیند از جمله سرعت چرخشی که یکی از عمدهترین پارامترهای فرآیند میباشد بر آنالیز حرارتی -تنش-کرنشی و شکل منطقه جوشحاصله مورد بررسی قرارگرفته است

نویسندگان

محمد حبیبی پارسا

دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران

هادی داوری

دانشجوی کارشناسی ارشد شکل دهی فلزات دانشکده مهندسی متالورژی و مواد د

علی محمد هادیان

دانشیار دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران.

محمود نیلی احمدابادی

استاد دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران.