ارزیابی نگرش دبیران در خصوص موانع مربوط یاد دهنده در روش های نوین تدریس تربیت بدنی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 485

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIROB01_152

تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1399

چکیده مقاله:

یکی از فرآیندهای مهم در آموزش وپرورش فعالیت های یاددهی–یادگیری معلم و روش های تدریس اوست. در هر نظام آموزش و پرورش هدف تربیتی و آموزشی در نهایت ب وسیله معلم تحقق می یابد. محتوی دروس، موضوع های علمی، الگوهای تربیتی و رفتاری همه و همه به وسیله معلم به دانش آموزان منتقل می شود. در فرآیند آموزش، یادگیری از طریق تدریس صورت می گیرد. این پژوهش با هدف تفاوت نگرش دبیران در خصوص موانع مربوط به یاد دهنده در روشهای نوین تدریس تربیت بدنی انجام پذیرفت. بدین منظور تعداد 522 نفر از دبیران زن و مرد شاغل در کل مدارس مقطع متوسطه اول استان خوزستان به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید. پرسشنامهای، مشتمل بر 54 سوال که به بررسی و شناسایی موانع مختلف موجود در اجرای روش های نوین تدریس تربیت بدنی پایه اول متوسطه از دیدگاه دبیران تربیت بدنی می پردازد. برای این منظور موانع موجود در اجرای روش های نوین تدریس را به چهار قسمت تقسیم کرده و برای هر قسمت سوالات مربوط به خود نوشته شده است و در نهایت براساس مقیاس درجه بندی لیکرت تنظیم گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که عدم بکارگیری روش های نوین تدریس در فرآیند آموزشی درس تربیت بدنی، عدم علاقه مندی دانش آموزان به کلاس درس تربیت بدنی، عدم استفاده از روش های علمی و کمبود فضای آموزشی از دلایل تفاوت در نگرش دبیران نسبت به این مساله می باشد.

نویسندگان

خلیل سیاحی

دانش آموخته کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

مژگان صالحی پور

استادیار تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر