بررسی هوش تجسم فضایی در کالبد فضای آموزش

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 928

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICPCEE06_099

تاریخ نمایه سازی: 10 شهریور 1399

چکیده مقاله:

معماری فضای آموزش در هدف تعلیم و تربیت دانش آموزان به شمار رفته و علاوه بر تاکید روی مباحث آموزشی و نحوه تدریس آنان که امری رایج شده، فضای فیزیکی مدارس باید به عنوان یک عامل زنده به صورت کمی و کیفی در این هدف ایفای نقش کند تا روند آموزش و پرورش با حرکت مناسب تری در فرآیند آموزش آکادمیک باارتقاء منطق ادراک و حواس انسان پیش رود. در این راستا بر اساس نظریه روانشناسی گاردنر، هوش های چندگانه برای انسان مورد اهمیت واقع می شود و در این پژوهش به صورت توصیفی وصف هوش تجسم فضایی شده و فضای یادگیری بر اساس تفاوت های فردی و بهرهمندی از هوش تجسم فضایی مورد تحلیل در قالب تصاویر قرار گرفتهاست. طراحی که این هوش معرف فضای نوع آموزش خود می شود و دریافت حواس چندگانه القا کننده محیط باعث تقویت هوش تجسم فضایی می شود؛ چرا که شخص با تجسم کردن هوش غالب آن فضا، موضوع و مفاهیم آموزش از طریق معماری فضا، یادگیری را به عنوان عاملی فعال راحتتر فرا می گیرد و آموزش با انگیزه بیشتری همراه خواهد بود به طوری که دانش آموز خود نیز از ابتدا درگیر آموزش می شود.

نویسندگان

فخرالسادات حسینی

دانشگاه فرهنگیان

سیدصابر مقدس نیکو

سازمان نظام مهندسی تهران