بررسی مولکولی وجود ژن اینتگرون کلاس یک و مطالعه الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های باکتری اشریشیا کلی بیماری زای طیور

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 728

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_VTJ-33-2_008

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1399

چکیده مقاله:

اینتگرون ها از جمله عوامل ژنتیکی متحرکی هستند که توانایی حمل ژن های مربوط مقاومت به ترکیبات ضدباکتریایی در باکتری های مختلف مانند اشریشیا کلی را دارند. در سال های اخیر تعیین الگوی حساسیت دارویی در باکتری های بیماری زا به منظور درمان موثرتر بیماری ها، اهمیت شایانی پیدا کرده است. هدف از این تحقیق بررسی حضور و فراوانی ژن اینتگرون کلاس یک در اشریشیا کلی جداسازی شده از ضایعات کلی باسیلوز طیور و مطالعه الگوی مقاومت دارویی این باکتری ها می باشد. بدین منظور تعداد 100 نمونه اشریشیا کلی از ضایعات بافتی جوجه های گوشتی مشکوک به عفونت کلی باسیلوز، از طریق روش کشت میکرویی جداسازی و با استفاده از آزمایش های بیوشیمیایی شناسایی گردید. برای بررسی مقاومت های آنتی بیوتیکی باکتری، از روش دیسک دیفیوژن با هفت دیسک آنتی بیوتیکی و طبق دستورالعمل CLSI استفاده گردید. ژنوم باکتری ها با روش جوشانیدن استخراج گردید و نمونه های DNA به وسیله واکنش زنجیره ای پلی مراز (PCR) با استفاده از پرایمرهای اختصاصی برای حضور ژن اینتگرون کلاس یک مورد بررسی قرار گرفتند. براساس نتایج تعیین الگوی مقاومت به آنتی بیوتیک ها، میزان مقاومت به نالیدیکسیک اسید (100 درصد)، تتراسیکلین (96 درصد)، سیپروفلوکساسین (91 درصد)، نورفلوکساین (88 درصد)، لینکوسپکتین (53 درصد)، سفروکسیم (50 درصد) و جنتامایسین (17 درصد) مشاهده گردید. بعلاوه، 97 درصد باکتری های اشریشیا کلی جداسازی شده، حامل ژن اینتگرون کلاس یک بودند. بر اساس یافته های این تحقیق، میزان بالایی از شیوع ژن اینتگرون و مقاومت به ترکیبات ضدباکتریایی در بین سویه های بیماری زای اشریشیا کلی در طیور منظقه مورد مطالعه وجود دارد.

نویسندگان

رضا اسمعیل زاده دیزجی

دانش آموخته، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

محمد جهانتیغ

دانشیار، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

احمد راشکی

دانشیار، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • Ahmed, A.M., T. Shimamoto and T. Shimamoto. 2013. Molecular characterization ...
 • Azap, O.K., H. Arsalan, K. Serefhanogu, S. Colakoglu, H. Erdogan, ...
 • Barlow, R.S. and K.S. Gobius. 2006. Diverse class 2 integrons ...
 • Bissonnette, L. and P.H. Roy. 1992. Characterization of In0 of ...
 • Cavicchio, L., G. Dotto, M. Giacomelli, D. Giovanardi, G. Grilli, ...
 • Doosti Irani, M., M. Faghani and N. Zia-Jahromi. 2016. Study ...
 • Hammerum, A.M. and O.E. Heuer. 2009. Human health hazards from ...
 • Harada, K. and T. Asai. 2010. Role of antimicrobial selective ...
 • Harisberger, M., S. Gobeli, R. Hoop, J. Dewulf, V. Perreten ...
 • Jahantigh, M. and R.E. Dizaji. 2015. Antimicrobial drug resistance pattern ...
 • Kaper, J.B., J.P. Nataro and H.L. Mobley. 2004. Pathogenic Escherichia ...
 • Kargar, M., Z. Mohammadalipour, A. Doosti, S. Lorzadeh and A. ...
 • Kohansal, M. 2018. Isolation charactirization and molecular evaluation of genetic ...
 • Landers, T.F., B. Cohen, T.E. Wittum and E.L. Larson. 2012. ...
 • Levesque, C., L. Piche, C. Larose and P.H. Roy. 1995. ...
 • Lutful Kabir, S.M. 2010. Avian colibacillosis and salmonellosis: a closer ...
 • Nogrady, N., J. Paszti, H. Piko and B. Nagy. 2006. ...
 • Oh, J.Y., M.S. Kang, J.M. Kim, B.K. An, E.A. Song, ...
 • Roe, M.T., J.A. Byrd, D.P. Smith and S.D. Pillai. 2003. ...
 • Rowe-Magnus, D.A. and D. Mazel. 2002. The role of integrons ...
 • Smet, A., A. Martel, D. Persoons, J. Dewulf, M. Heyndrickx, ...
 • Staji, H., A. Tonelli, T. Zahraei Salehi, A. Mahdavi, E. ...
 • van den Bogaard, A.E., N. London, C. Driessen and E.E. ...
 • Vandemaele, F., M. Vereecken, J. Derijcke and B.M. Goddeeris. 2002. ...
 • White, P.A., C.H.J. Mciver and W. Rawlinson. 2001. Integrons and ...
 • نمایش کامل مراجع