طراحی بر مبنای عملکرد قاب های خمشی بتنی کوتاه مرتبه با شکل پذیری ویژه مجهز به مهاربندهای کمانش تاب

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 570

فایل این مقاله در 12 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEUCONF07_444

تاریخ نمایه سازی: 22 مرداد 1399

چکیده مقاله:

مهاربندهای کمانش تاب در صورت استفاده نامناسب و طراحی غلط حتی میتوانند منجر به آسیب به ستون ها و تیرهای اطرافخود در اثر سختی زیاد شوند لذا در این پژوهش به طراحی بر مبنای عملکرد قاب های خمشی بتنی کوتاه مرتبه با شکل پذیریویژه پرداخته شده است بدین منظور طراحی دو ساختمان با سیستم قاب خمشی ویژه با تعداد طبقات 4، 8 با و بدونمهاربندهای کمانش تاب بر اساس Nehrp 11 انجام شده است. رفتار سازه های مورد مطالعه از طریق تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی تحت اثر 7 رکورد لرزه ای حوزه نزدیک مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج نشان میدهد که سازه های 4 و 8 طبقهمجهز به مهاربند کمانش تاب دارای تغییر مکان و برش پایه کمتری نسبت به سازه های مشابه قاب خمشی بدون مهاربندهایکمانش تاب میباشند. همچنین با بررسی سطح عملکرد مفاصل پلاستیک مشاهده گردیده است که سازه های مجهز بهمهاربندهای کمانش تاب قابلیت استهلاک انرژی غیر خطی بیشتری را داشته اند و همچنین مفاصل پلاستیک کمتری در آنهاتشکیل شده است. مفاصل پلاستیک در سازه های مجهز به مهاربندهای کمانش تاب بیشتر در ناحیه IO و LS و در مواردی محدود در ناحیه CP قرار گرفته اند. مفاصل پلاستیک در سازه های فاقد مهاربندهای کمانشتاب عمدتا در ناحیه CP و C قرار گرفته اند.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

هادی عمارلو

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- سازه، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان

جمال احمدی

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان

مهدی اقبالی

استادیار، گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه زنجان