مدیریت سرمایه انسانی در حیات جهانی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 518

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMEAB05_028

تاریخ نمایه سازی: 5 مرداد 1399

چکیده مقاله:

مفهوم جامعه سازمانی ناظر بر این مقوله است که امروزه سازمان ها جوامع را تسخیر کرده اند، به گونه ای که از لحظه تولد تا مرگ با سازمان ها روبرو هستیم و سازمان به عنوان واقعیتی از زندگی بشر شده است. در این مقاله به بحث و بررسی موضوع ها و مسائل مختلف سرمایه انسانی که می بایست برای کسب مزیت رقابتی در محیطی جهانی و رقابتی به آنها توجه شود و به آن دسته از عوامل حیاتی که می بایست برای مدیریت استراتژیک سرمایه انسانی در محیطی بین المللی مدنظر قرار گیرند، پرداخته است. جهانی شدن و جهانی سازی پدیده ای چند بعدی، فرایندی و چالش بر انگیز است. به این معنی که نه در یک بعد خاص، بلکه در ابعاد گوناگون در حال شکل گیری و تکوین است و ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جوامع بشری را تحت تاثیر قرارداده است. مهمترین چالش ناشی از پدیده جهانی شدن، شکسته شدن قالب های موجود، گسسته شدن انحصارها و پیدایش فضای رقابتی شدید در سطح جهانی است و همه نظام های اجتماعی برای تداوم حضور خود در عرصه جهانی ناگزیر خواهند بود در جهت تامین الزامات رقابتی شدن و کسب مزیت رقابتی لازم تلاش کنند.

نویسندگان

امیر جبلی

دانشجوی دکتری تخصصی رفتارسازمانی و مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران

مریم هادیان

کارشناسی ارشد روانشناسی صنعتی وسازمانی