شبیه سازی و تحلیل مولد ترموالکتریک مدلTEG2-126LDT در شرایط توان بیشینه

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 474

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CEMCONF02_053

تاریخ نمایه سازی: 3 مرداد 1399

چکیده مقاله:

امروزه یکی ازابزارهای نوین در تبدیل وبازیابی انرژی های هدررفت،مولدهای ترموالکتریک است. این مولدهابرای بازیابی انرژی های اتلافی،به کمک خواص موادنیمرسانای استفاده شده درساختارخوداین انرژی رابه انرژی الکتریکی تبدیل میکنند. شبیه سازی و تحلیل عملکرد این نوع مولدها به منظور استفاده ازآنها در شرایط بهینه در ترکیب با سیستمهای دیگر تبدیل انرژی حائز اهمیت است. به این منظور، در این مقاله به شبیه سازی و تحلیل ماژول ترموالکتریک TEG2-126LDT که ازماژول های پرکاربرد دراختلاف دماهای نسبتاپایین بین 15 تا 180 درجه سانتیگرادمیباشد، ازدیدگاه دینامیک سیالات محاسباتی با استفاده ازنرم افزار ANSYS پرداخته شده است.بر اساس این شبیه سازی،بیشترین ولتاژالکتریکی این ماژول درشرایطی که دمای قسمت سردآن ثابت و مقدار 30 درجه سانتیگراد نگه داشته میشود محاسبه گردیده است. نتایج حاصل از شبیه سازی عددی در مقایسه با اطلاعات وجود در کاتالوگ تجاری دارای خطای متوسط 1.97 % میباشد که تطابق خوبی دارد. .درادامه بااستفاده ازتئوری انتقال توان بیشینه،بیشترین توان الکتریکی خروجی به ازای تغییردمای قسمت گرم درگستره 30 تا 210 درجه سانتیگرادتحلیل وتغییرات مشخصات الکتریکی مولددرشرایط مداربسته موردتحلیل وبررسی قرارگرفته است.

نویسندگان

جلال قاسمی

دانشیار، مهندسی مکانیک، دانشگاه زنجان، زنجان

فرهاد منتخبی

دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مکانیک، دانشگاه زنجان، زنجان