کوئروم سنسینگ و چگونگی آن در باکتری های گرم مثبت و گرم منفی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 6,255

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICFBCNF02_001

تاریخ نمایه سازی: 25 تیر 1399

چکیده مقاله:

کوئروم سنسینگ یا سیستم حدنصاب امروزه به عنوان زبان گفتگو میان باکتری ها شناخته می شود. به این معنی که ارتباط میان سلولی مختص به یوکاریوت ها نبوده و سلول های باکتریایی نیز توانایی برقراری ارتباط با یکدیگر را دارند. برای این منظور هر سلول باکتری جداگانه نوعی سیگنال میان سلولی که با نام اتوایندیویسر (خود القاگر) شناخته می شود را تولید و به بیرون از سلول ترشح می کند. در صورتی که غلظت سلول های باکتریایی و ترشح اتوایندیویسر محیط افزایش یابد این سیگنال ها بسته به نوع سلول به رسپتورهای موجود در سطح غشا و یا درون سیتوپلاسم متصل می شود و موجب رونویسی و بیان ژنهای مورد نیاز می شوند. امروزه انواع مختلفی از اتوایندیویسر شناخته شده است و که هرکدام از آنها تنها به وسیله رسپتور گونه هم نوع خود شناسایی و دریافت می شوند. نحوه عملکرد این سیستم در باکتری های گرم مثبت و گرم منفی تفاوت هایی دارد. باکتری ها با استفاده از سیستم کوئروم سنسینگ می توانند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و فرآیندهایی مانند تشکیل اسپور، تولید متابولیته ای ثانویه، بیولومینانس، سوارمینگ، تولید آنتی بیوتیک و تشکیل بیوفیلم را کنترل کنند. مطالعه و شناخت کوئروم سنسینگ از مباحث نوین در حوزه میکروبیولوژی محسوب می شود. با شناخت این سیستم و راه های کنترل آن میتوان از باکتری ها بهره وری مناسب را نمود. همچنین در مواقع نیاز مانند ایجاد بیماری و تولید بیوفیلم های مقاوم با قطع ارتباط میان باکتری ها از رشد و تاثیر سوء آنها جلوگیری به عمل آورد.

نویسندگان

هادی تناور

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

حسن برزگر

دانشیار، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

بهروز علیزاده بهبهانی

استادیار، گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی، دانشکده علوم دامی و صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران