محور مقاله: حاصل خیزی خاک، تغذیه گیاه و کشت گلخانه ای- عکس العمل عملکرد و اجزای عملکرد پنبه به مصرف خاکی کود پتاسیم در غرب استان گلستان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 863

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

SSCI16_641

تاریخ نمایه سازی: 16 تیر 1399

چکیده مقاله:

پتاسیم یک عنصر ضروری اصلی برای گیاه است. به علت پیچیدگی زیاد شیمی پتاسیم خاک، پاسخ گیاه به کود پتاسیم در خاک هایمختلف یکسان نیست، بدین معنی که ممکن است حتی در خاک های دچار کمبود پتاسیم، گیاه پاسخی به کود پتاسیم نشان ندهد. در این تحقیقکه در فاصله بین سال 1386 تا 1395 به مدت 6 سال زراعی انجام شد، پاسخ پنبه رقم ساحل به سطوح مختلف کود پتاسیم مورد آزمایش قرار گرفت. سطوح کودی در دو سال زراعی 1386 و 1387 شامل صفر، 50، 100 و 150 کیلوگرم در هکتار K(2)O بود، اما در بقیه سال ها (1388، 1389، 1392 و 1395)، فقط تیمارهای کودی صفر و 150 کیلوگرم در هکتار K(2)O مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد با اینکه در بعضی سال ها مصرف کود پتاسیم منجر به افزایش نسبی عملکرد و بعضی از اجزای عملکرد شد، اما هیچ یک از صفات مورد مطالعه، پاسخ معنی دارینسبت به سطوح مختلف کود پتاسیم نشان ندادند. همچنین، علیرغم اینکه سالیانه (حتی در سال هایی که آزمایش کودی انجام نشد) حدود 100 کیلوگرم در هکتار K(2)O به خاک اضافه گردید، اما افزایش قابل توجهی در پتاسیم قابل استفاده خاک مشاهده نگردید. بنابراین لازم است روش های دیگر تامین پاسیم مورد نیاز گیاه آزمایش شود.

نویسندگان

عبدالرضا قرنجیکی

استادیار موسسه تحقیقات پنبه کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان، ایران

سیده مریم صلاح الدین

دانشجوی دکتری گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران