طراحی الگوی بومی پیاده سازی اینترنت اشیا در شرکت های آزادراهی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 424

فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IMS-8-31_004

تاریخ نمایه سازی: 15 تیر 1399

چکیده مقاله:

اینترنت اشیا به یک شبکه گسترده از اشیا اشاره دارد که در آن تمام اشیا از طریق تجهیزات هوشمند سازی مختلف با یکدیگر در ارتباط هستند. هدف از ایجاد شبکهای از اشیا هوشمند، به وجود آوردن یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه و انعطافپذیر است که به وسیله آن خدماتی نظیر شناسایی، کنترل، ردیابی و دریافت اطلاعات آنالین از اشیا در دسترسی قرار خواهد گرفت. فناوری اینترنتی اشیا، این امکان را فراهم میآورد تا اشیا پیرامون ما به طور مجازی با یکدیگر به تبادل اطلاعات بپردازند. هدف از این پژوهش، طراحی الگوی بومی برای پیاده سازی اینترنت اشیا در جاده ها و بهینه کردن ترافیک با هوشمند شدن آنها است. جامعه آماری پژوهش، متخصصان و کارشناسان حوزه راهسازی و فناوری اطلاعات کشور در شرکت آزادراهی حرم تا حرم و شرکت ساخت و توسعه آزادراهها بوده است. ...

کلیدواژه ها:

اینترنت اشیا ، سیستم حمل ونقل هوشمند ، شرکتهای آزادراهی

نویسندگان

سید محمد میرمحمدی

عضو هیئت علمی، دانشگاه پیام نور، واحد تهران غرب، تهران.

اکبر بهادر

کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، واحد تهران غرب، تهران. (نویسنده مسئول)؛ Akbar.bahador@yahoo.com