رفتار کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی در سطح مزرعه: الگویی برای کشاورزی پایدار (مطالعه موردی)

سال انتشار: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,250

فایل این مقاله در 14 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

FERTILIZER01_046

تاریخ نمایه سازی: 22 مهر 1389

چکیده مقاله:

استفاده نامتعادل از کودهای شیمیایی باعث کاهش کیفیت و حاصلخیزی خا ک، آلودگی زیس ت محیط ی و به وی ژه آلودگی منابع خاک و آب می شود. بکارگیری کودهای حیوانی، می تواند به عنوان جایگزینی برای آن باشد. بنابراین، شناخت عوامل جمعیتی، فنی-ترویجی و زراعی موثر بر فرایند تصمی مگیری کشاورزان در استفاده از کودهای حیوانی، م یتواند نقش مهمی در نظام برنامه ریزی و سیاست گذاری این حوزه داشته باشد. در این مقاله برای بررسی رفتار کشاورزان در استفاده ازکودهای حیوانی، از الگوی توبیت و داده های مقطع زمانی سال زراعی 89-88 مربوط به 80 نفر از کشاورزان استان خراسان شمالی استفاده شد. روش نمون هگیری این مطالعه خوشه ای دو مرحل های م یباشد . نتا یج نشان داد که فاصله ب ین دامداری و زمین زراعی و کشت بقولات دارای تاثیر منفی و وجود فرد تحصیل کرده در خانواده کشاورز، سواد کشاورز و آگاهی از خطرات بلندمدت کودهای شیمیایی، دارای تاثیر مثبت بر استفاده از کود حیوانی می باشند. با توجه به یافت هها، انتقال یاران هها از کودهای شیمیایی به سو ی کودها ی آل ی، آموزش و اطلاع رسا نی از خطرات بلندمدت کودها ی ش یمیایی و هد فگیری افراد باسواد خانوارها در آموز شهای ترویجی مرتبط با کودهای حیوانی برای هدایت کشاو رزان به کشاورز ی پایدار و حفاظت از محیط زیست پیشنهاد شده است.

نویسندگان

مسعود حسین زاده

دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

محمد قربانی

دانشیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
 • آبیار، ن. 1381. بررسی عوامل موثر بر توسعه کشت سویا ...
 • آمارنامه وزارت جهاد کشاورزی، 1386. معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی ...
 • اکبری‌نیا، ا. 1382. بررسی عملکرد و ماده موثر زنیان در ...
 • امیدی، ح.، ح.ع. نقدی‌بادی، ع. گلزاد، ح. ترابی و م. ...
 • باقری، م. ب. نجفی و ف. معزی. 1386. بررسی عوامل ...
 • بای‌بوردی، ا. و م. ج. ملکوتی. 1386. بررسی تاثیر منابع ...
 • بیگدلی، ا. و ح. صدیقی. 1387. بررسی وضعیت پایداری مزارع ...
 • توحیدلو، ق. 1380. گزارش پژوهشی سالانه بخش تحقیقات به‌زراعی موسسه ...
 • خندان، ا. 1383. تاثیر کودهای آلی و شیمیایی بر خصوصیات ...
 • شریفی‌عاشورآبادی، . 1377. بررسی حاصلخیزی خاک دراکوسیستم‌های زراعی. را‌نامه دکترای ...
 • علی‌بیگی، ا. ح. و خ. مرادی. 1387. ارزیابی ادراک کارشناسان ...
 • یناله، م. 137 . تعیین بشناسایی عوامل قیمتی و غیر ...
 • فت‌اله‌طالقای، د.، س. صادق‌زاده، ح. نوشاد، م. دهقان‌شعار، ق. توحیدلو ...
 • قربانی، م. و ف. جعفری. 1388. بررسی عوامل موثر بر ...
 • قربانی، م. س. یزدانی _ 1389. مقدمه‌ای بر کشاورزی پایدار ...
 • کوچکی، ع. 1376. کشاورزی پایدار، بینش یا روش؟. اقتصاد کشاورزی ...
 • کوچکی، ع.، م. حسینی و ا. هاشمی‌دزفولی. 1374. کشاورزی پایدار. ...
 • گرجی‌اناری م .، ح. ق. رفاهی و ح.ع. علیخانی. 1386. ...
 • نجفی، ف. و پ. رضوانی‌مقدم. 1380. اثر رژیم‌های مختلف آبیاری ...
 • نصیری‌محلاتی، م.. ع. کوچکی، پ. رضوانی وع. بهشتی. 1380. اگرواکولوژی. ...
 • /104 0/107 ...
 • /698 -0/449 -0/031 0/023 -0/131 0/237 0/787 0/216 ...
 • /185 -0/842 -0/066 0/049 -0/281 0/508 1/685 0/463 ...
 • Amemiya, T. 1984 _ Tobit models: A survey, Journal of ...
 • Antoun, H., Beauchamp, C.J., Goussard, N., Chabot, R., Lalande, R.1998. ...
 • Araji, A.A., Abdo, Z.O., Joyce, P. 2001. Efficient use of ...
 • Bauer, A., Black, A.L. 1994. Quantification of the effect of ...
 • Graham, P. H., Vance, C. P. 2000. Nitrogen fixation in ...
 • Lawlor, D.W., Lemaire, G., Gastal, F. 2001. Nitrogen, plant growth ...
 • Madalla, G.S. 1983. Limited dependent and qualitative variables in econometrics, ...
 • Manmion, A.M. 1988. Future trends in agriculture: The role of ...
 • Mao, J., Olk, D.C., , Fang, X, He, Z, Schmidt-Rohr, ...
 • Sharpley, A. N., McDowell, R., Kleinman, P. J. A. 2004 ...
 • نمایش کامل مراجع