بررسی زغالگیری از درختان مسن و باد افتاده در جنگل های زاگرس میانی از نظر مردم محلی (مطالعه موردی: جنگلهای بسطام شهرستان الشتر)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 528

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ISECO04_003

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1399

چکیده مقاله:

یکی از معضلات بشر امروز مشکل انرژی است. هرچند بشر امروز به دنبال سوخت های نو و جدید می باشد ولی نیم نگاهی هم بهمنابع موجود دارد. در کشورهای در حال توسعه، سالانه جنگل های بسیار زیادی به منظور استفاده از چوب های جنگلی درزمینه های مختلف و از جمله تولید زغال چوب مورد نیاز مردم آن کشور از بین می روند. مردم محلی به دلیل حضور مستمر درجنگل ها، کمبود شغل و درآمد ناچیز از جنگل ها به عنوان یک منبع درآمد فرعی بهره می برند. هدف از این نوع تحقیق بررسیزغال گیری از درختان مسن و باد افتاده در جنگل های زاگرس میانی از نظر مردم محلی است. بدین منظور بنابر مشاهدات حضوریحاصل از جنگل گردشی تعدادی پرسشنامه تهیه و در اختیار مردم بومی قرار گرفت. پس از بررسی پرشسنامه ها نتایج نشان دادکه ازنظر مردم محلی بهترین شیوه برداشت چوب از توده های مسن و فرتوت بود و کمترین امتیاز به درختان در ارتفاعات و نقاط دورافتاده اختصاص داده شد. اما مشاهدات حضوری حاکی از آن بود که برداشت علاوه بر درختان خشک و پیر از درختان سالم و جواننیز صورت می گیرد.

نویسندگان

فاطمه فاضل پور

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی جنگل، گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر

ایمان پژوهان

استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر

مازیار حیدری

استادیار، بخش تحقیقات جنگل ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، سنندج