اثر نورهای LED بر شاخص مورفولوژیک و فیزیولوژیک درگیاه مرزنگوش (.Origanum vulgare L)

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 647

فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPSA10_015

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1399

چکیده مقاله:

مرزنگوش با نام علمی .Origanum vulgare L گیاهی چند ساله از خانواده نعناسانان (Lamiaceae) است که در صنایع دارویی غذایی و خوراکی مورد استفاده قرار گرفته است. اخیرا استفاده از تکنولوژی لامپ های LED در گلخانه ها مورد توجه قرار گرفته است. به منظور بررسی اثر نور LED بر برخی شاخصه های فیزیولوژیکی و مورفولوژیکی گیاه مرزنگوش آزمایشی انجام شد. در این آزمایش نشاء های 10-5 سانتیمتری مرزنگوش در گلدان های 20 سانتیمتری کاشته شد و سپس تیمار نوری با لامپ LED با رنگ قرمز (100 درصد)، آبی (100 درصد)، ترکیب قرمز (70 درصد) + آبی (30 درصد) و فلورسنت (شاهد) اعمال شد. پس از گذشت 120 روز پارامترهای رویشی مانند تعداد برگ، وزن تر اندام هوایی و ریشه، ارتفاع اندام هوایی، طول ریشه، تعداد گره، فاصله میانگره، سطح برگ، قطر ساقه، وزن خشک اندام هوایی و ریشه، نسبت وزن تر به خشک اندام هوایی و ریشه و صفات فیزیولوژیکی شامل عملکرد وزنبرگ، درصد ماده خشک، کلروفیل a, b و کل، کارتنوئید، پروتئین مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تیمار نور قرمز باعث افزایش تعداد برگ، وزن تر ریشه، وزن خشک ریشه و طول ریشه گردید. نور آبی موجب افزایش پارامترهای سطح برگ، وزن تر اندام-هوایی و عملکرد وزن برگ شد. نور LED قرمز در مقایسه با شاهد باعث افزایش 16/53 درصد، صفت درصد ماده خشک شد. نور LED آبی، قرمز-آبی و قرمز سبب افزایش ارتفاع شد. با افزایش تعداد گره و میانگره، ارتفاع نیز در نور LED آبی افزایش یافت. نورLED آبی در مقایسه با شاهد باعث افزایش 26/58 درصد، قطر ساقه شد. نور LED آبی، فلورسنت و قرمز سبب افزایش نسبت وزن تر به خشک ریشه شد. نور LED قرمز-آبی در تجمع کلروفیل کل، کلروفیل a و کلروفیل b نقش مهمی داشت. طبق نتایج بیشترین میزان پروتئین در تیمار نور قرمز بود که در مقایسه با شاهد باعث افزایش 16/34 درصد پروتئین شد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

ویدا خلیلی

دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی، دانشگاه شاهد تهران

شاهپور خانقلی

استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه شاهد تهران