استخراج اسانس میوه توت آمریکایی (Maclura Pomifera) به روش کلونجر و شناسایی ترکیبات آن با دستگاه GC-Mass

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,271

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPSA10_011

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1399

چکیده مقاله:

با توجه به تغییر رویکرد جوامع صنعتی و پیشرفته در طی سالیان اخیر، استفاده از داروهای گیاهی و مصرف گیاهان دارویی بهصورت های مختلف افزایش چشمگیر و قابل توجهی داشته است. تولید و استخراج مواد موثره این گیاهان نیز به برنامه ای مدون ومشخص نیاز دارد تا بتوان گیاهان بومی و حتی غیر بومی دارویی را بومی سازی و به سراسر جهان عرضه کرد و از این امکان بالقوهبهره برد.از آنجا که گیاه توت آمریکایی با نام علمی Maclura Pomifera قابلیت رشد و تکثیر در ایران را دارد و در ضمن گیاهی بسیار کم توقع و مقاوم به شرایط آب و هوایی سخت و از جمله خشک است و با توجه به وضعیت آب و هوایی ایران که به سمت بی آبیشدن در حرکت است نیاز به کشت گیاهانی مقاوم به خشکی الزامی می نماید و چه بهتر از گیاهانی استفاده شود که از نظر دارویینیز بتواند مثمر و حتی ارزآور باشد، بنابراین لازم شد تا با جداسازی و استخراج مواد موثره این گیاه با استفاده از حلال آب مقطر بهروش کلونجر اقدام شود، برای این منظور میوه توت آمریکایی را، پس از جداسازی هسته به قطعات کوچک خرد کرده وجهتاسانس گیری در دستگاه کلونجر با حلال آب مقطر قرار داده شد و و جهت شناسایی ترکیبات موجود در اسانس از دستگاه GC-Massکمک گرفته شد.

نویسندگان

آسیه قرنجیک

دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی و فناوری اسانس، گروه شیمی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران

فرامرز رستمی چراتی

دانشیار، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران

رضا اکبری

استادیار، گروه شیمی، دانشکده علوم پایه و فنی مهندسی، دانشگاه گنبدکاووس، گنبدکاووس، ایران

علی ستاریان

دانشیار، گروه زیست شناسی ،دانشکده علوم پایه وفنی مهندسی، دانشگاه گنبد کاووس ، گنبد کاووس ، ایران