تاثیر نانوذرات اکسید فلز و فلز بر رشد و فیزیولوژی محصولات کشاورزی مهم در سطح جهانی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,195

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MPSA10_008

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1399

چکیده مقاله:

غلظت نانوذرات اکسید فلز و فلزات در محیط زیست به دلیل افزایش تقاضا محصولات مبتنی بر آن افزایش یافته است. این امر باعثایجاد نگرانی برای کشاورزی پایدار می شود. این بررسی تاثیر نانوذرات در محصولات کشاورزی را در سطح بیوشیمیایی ، فیزیولوژیکی ومولکولی نشان می دهد. مطالعات متعدد نشان داد که نانوذرات اکسید فلز و فلز، رشد ، عملکرد و کیفیت محصولات مهم کشاورزی راتحت تاثیر قرار دادند. سمیت نانوذرات باعث تغییر در تغذیه مواد معدنی ، فتوسنتز و ایجاد تنش اکسیداتیو در محصولات زراعی می-شود. فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در میزان سمیت نانوذرات در غلظت کم افزایش یافته در حالی که در سمیت نانوذرات درغلظت بالاتر در محصولات زراعی کاهش یافته است. به دلیل قرار گرفتن گیاهان زراعی در برابر نانوذرات ، غلظت نانوذرات در قسمتهایمختلف گیاه از جمله میوه و دانه که می توانند به غذا منتقل شوند افزایش یافته است که تهدیدی برای سلامتی انسان است. بیشترنانوذرات، اثرات منفی و مثبت بر محصولات زراعی در سطح فیزیولوژیکی ، مورفولوژیکی ، بیوشیمیایی و مولکولی دارند. تاثیر نانوذراتروی در گیاهان زراعی با گونه های گیاهی ، مراحل رشد ، شرایط رشد، روش ،غفلظت و مدت زمان قرار گرفتن در معرض نانوذراتبسیار متفاوت است.

کلیدواژه ها:

گیاهان زراعی ، سمیت نانوذرات ، آنزیم های آنتی اکسیدان ، بیوشیمی گیاه

نویسندگان

زهرا سالاری

گروه منابع طبیعی، واحد بافت، دانشگاه آزاد اسلامی، بافت، ایران