حکمرانی شهری در شهرهای جدید ایران و مسئله تعارض شهرداری و شرکت عمران، مطالعه ی موردی: شهرهای جدید پردیس و بینالود

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 617

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF و WORD قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

ICMPE02_025

تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1399

چکیده مقاله:

شهرهای جدید به ویژه در زمان واگذاری امور از شرکت عمران شهرهای جدید به شهرداریها با مشکلاتی مواجه هستند. شرکت عمران شهرهای جدید که تا پیش از احداث شهرداری، مسئولیت توسعه را بر عهده دارد، عموما واگذاری شهر به شهرداری پس از رسیدن به جمعیت ده هزار نفر را معادل ناتمام گذاردن ماموریت خود و صرف نظر کردن از تلاشهای انجام شده میداند و به همین دلیل، برای واگذاری مدیریت شهر به شهرداری و شورای شهر تعلل میکند. از سوی دیگر، پس از رسیدن جمعیت شهر جدید به ده هزار نفر، طبق قانون تقسیمات کشوری، شورای اسلامی شهر و شهرداری تشکیل میشوند و عهده دار بسیاری از وظایف و اختیارات هستند که تا پیش از این زمان در اختیار شرکت عمران شهر جدید بوده است. با توجه به این موضوع، در این مطالعه، ابتدا وضعیت دو نمونه از شهرهای جدید (که یکی به جمعیت 10 هزار نفر نرسیده و فقط توسط شرکت عمران مدیریت میشود و دیگری به این جمعیت رسیده و شهرداری در کنار شرکت عمران شکل گرفته است) بررسی شد و سپس با نظرسنجی از گروه های ذینفع و ذینفوذ و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها، در جهت ارائه پیشنهادهای نهایی تحقیق اقدام شد.این مطالعه نشان میدهد که علیرغم ظرفیت های قانونی شهرداری ها، مدیریت شهرهای جدید تا کنون نتوانسته به خوبی از این ظرفیتها استفاده نماید. از نظر پرسششوندگان شرکت عمران امتیاز بیشتری در انجام امور دارد و شهرداریها تنها در مدیریت پسماند ، مدیریت فضای سبز و جلب مشارکت مردمی امتیاز بیشتری نسبت به شرکت عمران دارا بوده اند.

نویسندگان

محمدصالح شکوهی بیدهندی

دکترای شهرسازی و استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران