اثربخشی پیاده سازی BIAN در مدلی چابک در عملکرد سرویس های بانکی در بانک قرض الحسنه رسالت مبتنی بر قابلیت های چارچوب معماری سازمانی TOGAF

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,074

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CITI03_015

تاریخ نمایه سازی: 24 خرداد 1399

چکیده مقاله:

بانک قرض الحسنه رسالت نیز از پیشرفت تکنولوژی غافل نمانده و بانکداری بدون شعبه را برای افق 1400 خود پیش بینی وبرای دستیابی به این مهم بانکداری اجتماعی را در سراسر کشور عملیاتی کرده است. در دنیای امروز، محیط کسبوکار مدام در حال تغییر است.بانک ها باید قادر باشند تا تغییرات محیط را به موقع شناسایی و پیش بینی نموده و براساس آن اولویت های کسب وکار خود را به درستی مبتنی برخلق ارزشی اثربخش، تغییر دهند. در مسیر حرکت به سمت انقلاب چهارم صنعتی، نقش واسطه گری بانک ها در ارائه ی خدمات مالی به مرور کمرنگ شده و بانکها بیشتر به عنوان مراکز خلق ارزش برای مشتریان و محرک و توانمندساز بسیاری از کسب وکارهای نوپا و دانش بنیان شناختهمی شوند. از سویی دیگر، یکی از الزامات ایجاد تحول دیجیتال در بانک ها، حرکت به سوی معماری مبتنی بر سرویس گرایی می باشد که در نهایت،نتیجه ی آن شکل گیری مفهوم بانک به عنوان سرویس است. با توجه به پیشرفت خدمات بانکی، بانک ها در جهت کاهش هزینه های یکپارچگی نیازمندمدلی ساختارمند و انعطاف پذیر جهت تسهیل و تعمیق ارتباطات بین سیستمی هستند. شبکه معماری صنعت بانکداری مدلی مبتنی بر سرویس گراییبا قابلیت های مشخص در قالب دامنه ی سرویس و تعریف مرزهای مشخص بین آنها است که امکان انتخاب و یکپارچه سازی محصولات مختلف ازسازمان های متفاوت را جهت ایجاد و کنترل یک کسب وکار خاص، میسر می سازد. از این رو بانک ها به طرحی جهت ایجاد مدل معماری توسعه پذیربرای آینده نیاز دارند. نوآوری مطرح در این مقاله استفاده از محتوای استاندارد بیان در کنار متدولوژی چارچوب توگف به عنوان یکی از پرکاربردترینچارچوب های معماری سازمانی، مبتنی بر مفاهیم سرویس گرایی می باشد. این مدل ضمن ترسیم مولفه های معماری در سطوح مختلف، امکانارائه ی راهکاری جهت گذار از وضع موجود به مطلوب را فراهم می نماید. زنجیره ارزش در بانک قرض الحسنه رسالت، بعنوان مورد کاربردی در اینمقاله، بمنظور ارزیابی میزان اثربخشی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه ها:

بانک قرض الحسنه رسالت ، شبکه معمار ی صنعت بانکداری ، معماری مبتنی بر سرو یسگرایی ، چارچوب های معماری سازمانی ، زنجیره ارز بانک

نویسندگان

حسام الدین باشی زاده

گروه کامپیوتر، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی، امیدیه، ایران

غلامعلی مسرور

گروه کامپیوتر، واحد امیدیه، دانشگاه آزاد اسلامی، امیدیه، ایران