بررسی تفاوت های pert و cpm در سازمان

سال انتشار: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 2,590

فایل این مقاله در 6 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CITI03_014

تاریخ نمایه سازی: 24 خرداد 1399

چکیده مقاله:

یکی از مسایل اصلی که مدیریت پروژه باید آن را تعیین کند، برنامه ریزی و زمان بندی پروژه است. برای این منظور، روش های مشخصیوجود دارند که با توجه به ماهیت فعالیتهای در گیر در یک پروژه از آنها استفاده می شود. انواع فعالیتهای ممکن در یک پروژه را با توجه به احتمالاجرای آنها به دو دسته فعالیت های معین و فعالیت های احتمالی تقسیم می کنند.پروژه را می توان مجموعه ای از فعالیت ها تعریف کرد که باید در زمان معین انجام گیرند. پس زمان یک عامل کلیدی در زمینه مدیریت پروژه بهحساب می آید. متداول ترین ابزار برای تهیه برنامه زمان بندی پروژه، استفاده از شیوه های شبکه ای مانند روش مسیر بحرانی (CPM)، روشارزیابی و بازنگری پروژه ها (PERT) و روش گرافیکی ارزیابی بازنگری پروژه ها (GERT) می باشد. در روش CPM برآوردهای زمان زمانقطعی فعالیت و در روش PERT براوردهای زمان احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

زمان بندی پروژه ، روش شبکه ای ، روش مسیر بحرانی ، روش ارزیابی و بازنگری پروژه ها

نویسندگان

مائده هلودی

گروه فناوری اطلاعات – موسسه آموزش عالی پویندگان دانش چالوس

Holoudi.maedeh@gmail.com شوکت

گروه فناوری اطلاعات – موسسه آموزش عالی الکترونیکی بر خط اهواز

مهران صارمی نیا

گروه فناوری اطلاعات – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب