یک مدل جدید جهت پیش بینی تنش سیلان در فرآیند های شکل دهی گرم

سال انتشار: 1380
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,789

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS05_082

تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1389

چکیده مقاله:

در شکل دهی گرم در طول فرایند و پس از اتمام آن ریزساختار قطعه بشدت تغییر میکند و این تغییرات روی خواص مکانیکی قطعه کار تاثیر میگذارد بهمین جهت برای طراحی بهینه ماشین و ابزار تولید در نظر گرفتن تغییرات ریزساختار اهمیت بسیاری دارد هدف از این مقاله ارایه یک فرمولبندی نموی برای مدلسازی تغییرات ریزساختار در طول فرایند شکل دهی و پیش بینی تنش سیلان در طول فرایند می باشد دراین مقاله تغییرات چگالی نابجایی در اثر بازیابی دینامیکی تبلور مجدد دینامیکی و کارسختی در هر مرحله محاسبه شده و با توجه به آن مقدار تنش سیلان مورد محاسبه قرار می گیرد جداسازی زیرساختارهای جدید بر مبنای کرنش هر زیرساختار امکان بررسی تاثیرات تبلور مجدد پیاپی را بدون نیاز به حافظه و زمان اجرای زیاد فراهم ساخته است جهت بررسی صحت تحلیل ارائه شده نتایج تحلیل با نتایج تجربی مقایسه شده و تطابق خوبی بین آنها مشاهده گردید.

نویسندگان

حسن مسلمی نائینی

استادیار،دانشگاه تربیت مدرس -دانشکده فنی و مهندسی

مهدی معرفت

استادیار

مهدی سلطانپور

دانشجوی کارشناسی ارشد