بررسی تاثیر نانورس بر خصوصیات مهندسی هسته سدهای خاکی

سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 988

فایل این مقاله در 9 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

PSHCONF08_010

تاریخ نمایه سازی: 9 خرداد 1399

چکیده مقاله:

سدهای خاکی به عنوان یکی از سازه های خاکی معمولا0 شامل هسته ای در میان سطح مقطع آن است که نقش مهمی در کاهش میزان نشت از طریق بدنه سد دارد. به دلیل برخی مشکلات فنی و اجرایی، در هسته سدهای خاکی از خاک رسی مخلوط به جای خاک رسی خالص استفاده میشود. ممکن است در برخی موارد نیاز به بهبود خصوصیات مکانیکی و مهندسی این خاکها در رابطه با عملکرد مورد نیاز هسته سد خاکی باشد. یکی از روشهای نوین بهسازی خاکها استفاده از نانوذرات به عنوان افزودنی است. نانورس به دلیل سطح ویژه بالا و خصوصیات فیزیکی، پتانسیل بالایی در بهبود پارامترهای مهندسی خاک دارد. به علاوه از نظر اقتصادی، نانورس به عنوان یکی از مواد کم هزینه در بین تمام نانومواد قابل استفاده در صنعت ساخت محسوب میشود. در این تحقیق، اثر نانورس بر خصوصیات مهندسی خاک رس مخلوط مورد استفاده در هسته سدهای خاکی مورد مطالعه قرار گرفته است. درصدهای مختلفی از نانورس شامل 1، 2 و 4 درصد نسبت به وزن خشک خاک به نمونه ها افزوده و آزمایش های تراکم، مقاومت فشاری محصور نشده و نفوذپذیری انجام شد. نتایج نشان داد که افزودن نانورس به خاک مخلوط موجب افزایش رطوبت بهینه و کاهش وزن مخصوص خشک حداکثر خاک میشود. نانورس علاوه بر پر کردن فضای خالی بین ذرات و کاهش نفوذپذیری، موجب میشود که ذرات نانو در کنار آب، یک ژل ویسکوز تولید کنند که باعث اتصال بین ذرات خاک و ایجاد ساختار متراکمتر میگردد که منجر به افزایش مقاومت خاک میشود.

نویسندگان

صادق قوامی جمال

استاد مدعو دانشکده مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار

علی مهدی فرانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار

محمدحسین مبینی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه علم و فرهنگ

مهرداد رجبی حران

دانش آموخته کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

علیرضا فرخی

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، موسسه آموزش عالی علاءالدوله سمنانی گرمسار